Nawigacja
Artykuły: Taijiquan (Tai Chi)
Cechy stylu Wu Tai Chi

Styl Wu określany jest jako xiaojia – mała rama. Pozycje są zwarte, a ruchy krótkie, subtelne. Stosuje się jednak zasadę rozpoczynania nauki od nieco dłuższych pozycji i bardziej rozciągniętych ruchów, by wysubtelnić je na kolejnych etapach nauki. Można powiedzieć, że rozpoczyna się od zhongjia – średniej ramy, a dopiero później przechodzi do bardziej wyrafinowanej xiaojia.


Dziesięć wymogów praktyki Tai Chi

Jest to tłumaczenie "Mowy o dziesięciu wymogach taijiquan" (Taijiquan shuo shi yao) - ustnych nauk Yang
Chengfu, zapisanych przez Chen Weiminga.


Etapy i wymogi nauki Tai Chi

Na podstawie nauk mistrzów stylu Wu (Hao) - Zhai Huichuan i Zhao Xiaoqing z Guangfu.


Etapy nauki Wu Tai Chi

3 etapy nauki formy stylu Wu Tai Chi


Historia Wu Tai Chi - 1

Wu Yuxiang przekazał swój system siostrzeńcom Li Yiyu oraz Li Qixuan. Co ciekawe także syn Yang Luchana Yang Banhou pobierał nauki nie tylko u swojego ojca, ale również u Wu Yuxianga.Historia Wu Tai Chi - 3

Wybitnym przedstawicielem stylu Wu był wspomniany już w poprzednim odcinku Li Xunzhi (1882-1944). Był on synem Li Yiyu i jako dziecko rozpoczął naukę pod okiem ojca. Potem kontynuował ją u Hao Weizhena. Wyróżniającymi się uczniami Li Xunzhi byli m.in. jego syn Li Jinfan (1920-1991), a także Wei Peilin (1913-1961) oraz Yao Jizu (1917-1996).


Historia Wu Tai Chi - 4

Wraz z przeniesieniem w okresie Republiki Chińskiej stolicy z Pekinu do Nankinu, nie tylko centrum życia politycznego, ale i gospodarczego zaczęło się przesuwać ku obszarom nad rzeką Jangcy.


Miasto Tai Chi - dodatki
Dodatkowe filmiki z Guangfu

Miasto Tai Chi - film
Impresja filmowa zrealizowana w czerwcu 2017 w Guangfu w powiecie Yongnian

Miasto Tai Chi - styl Wu

Ten styl do dziś jest mniej znany. Dopiero w ostatnich latach zaczyna przyciągać uwagę coraz większych rzecz miłośników Tai Chi w Chinach i w innych krajach.


Miasto Tai Chi - styl Yang

Guangfu, gdzie styl Yang był po raz pierwszy nauczany, do dziś pozostaje ważnym jego ośrodkiem. Tutaj, w dawnym domu Yang Luchana i sąsiadujących budynkach powstało muzeum stylu Yang.


Miasto Tai Chi - wprowadzenie

W związku z uprawianiem tradycyjnego stylu Wu (Hao) Tai Chi, w czerwcu 2017 roku dotarłem do jego kolebki – liczącego sobie około 40 tysięcy mieszkańców miasteczka Guangfu w powiecie Yongnian, w prowincji Hebei.


Miecz stylu Wu (Hao) Tai Chi

13 sekwencji miecza stylu Wu (Hao) Tai Chi


Mistrz Tai Chi - Chen Gu'an

Chen Gu'an - mistrz stylu Wu Tai Chi (Taijiquan)