Artykuły o Taijiquan (Tai Chi)

Tai Chi – porządkowanie i wyczuwanie siły

Taijiquan (Tai Chi Chuan) zawiera wiele metod treningowych. Służą one przede wszystkim „porządkowaniu siły” (shun jin) i „wyczuwaniu siły” (mo jin). Shun jin to etap doświadczania własnych „ścieżek siły” (jin lu) i opanowania sposobu generowania siły przy współpracy wszystkich części… (Więcej)

Tui shou i san shou w Tai Chi

Tai Chi (Taijiquan) to nie tylko ćwiczenia solo, ale także wykonywane z partnerem. Osoby, które ćwiczą Tai Chi tylko ze względu na walory zdrowotne często ograniczają się do nauki formy. Z partnerem ćwiczą raczej ci, którzy są zainteresowani nauką pełnego systemu,… (Więcej)

Wu Tai Chi – forma z mieczem

Forma 13 sekwencji miecza stylu Wu (Hao) Tai Chi 起式 Qi Shi – sekwencja rozpoczynająca: 1. 进步接剑 Jin Bu Jie Jian – krok do przodu i przełożenie miecza 2. 反腕劈剑 Fan Wan Pi Jian – odwrócenie nadgarstka i cięcie 3. 进步刺剑… (Więcej)

Wu Tai Chi – forma 108 ruchów

Tradycyjna forma stylu Wu (Hao) w przekazie mistrza Zhai Weichuan składa się ze 108 sekwencji, podzielonych na osiem sekcji. Nazwy poszczególnych sekwencji zostały podane tutaj kolejno: chińskimi znakami, transkrypcją pinyin z oznaczeniem tonów oraz w tłumaczeniu na język polski. Jeśli… (Więcej)

Wu Tai Chi – forma 37 ruchów

WU SHI TAIJIQUAN SANSHI QI SHI 武式太极拳三十七式 Forma skrócona, tzw. esencjonalna, stworzona przez mistrza Zhai Weichuan, składa się z 37 ruchów (sekwencji), podzielonych na 4 sekcje. Nazwy poszczególnych sekwencji zostały podane tutaj kolejno: chińskimi znakami, transkrypcją pinyin z oznaczeniem tonów… (Więcej)

Wu Tai Chi – program szkolenia

Zarys programu szkolenia Tai Chi – tradycyjnego stylu Wu Nauka atrakcyjna dla starszej młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Część adeptów zainteresowana będzie nauką krótkiej formy wprowadzanej na początku nauki, poznając ją, a następnie doskonaląc. Pasjonaci Tai Chi mogą natomiast poznawać… (Więcej)

Wu Tai Chi – rozluźnienie

W tekście zostały wykorzystane chińskie znaki oraz transkrypcja pinyin ze znakami diakrytycznymi. Jeśli nie są one prawidłowo wyświetlane, należy zainstalować w systemie wsparcia dla języka chińskiego z odpowiednimi czcionkami. Sōng 松 – rozluźnienie jest wyjątkowo istotnym elementem Tai Chi. Często opisuje się Tai Chi… (Więcej)

Yao Jizu mówi o stylu Wu Tai Chi

Yao Jizu (1917-1996) był uczniem Li Xunzhi (1882-1944), syna Li Yiyu (1832-1892), który z kolei był siostrzeńcem i głównym spadkobiercą nauk twórcy stylu Wu – Wu Yuxianga (1812-1882). Poniższy referat wygłoszony został przez Yao Jizu podczas międzynarodowej konferencji Tai Chi… (Więcej)

Znaczenie Tai Chi, Taijiquan

Gdy mowa o Tai Chi Chuan, w polskiej literaturze pojawiają się tłumaczenia takie jak Pięść Największej Ostateczności, Wielka Ostateczna Pięść lub Najważniejszy Ostatni Cios. Należy zdać sobie sprawę, że w części przypadków mamy do czynienia z błędnym tłumaczeniem z języka np. angielskiego, na który termin… (Więcej)

Tai Chi, Taijiquan – wymowa

Termin Tai Chi lub Tai Chi Chuan – w takiej właśnie pisowni, jest u nas stosunkowo znany. Mniej osób kojarzy terminy Taiji i Taijiquan. Tymczasem chodzi o tę samą chińską sztukę ćwiczeń dla harmonii, zdrowia, a także dla rozwoju umiejętności… (Więcej)