Promocje dla kontynuujących
Napisane przez  Andrzej Kalisz Andrzej Kalisz Napisane przezdnia  10-04-2017 13:30 10-04-2017 13:30 679  czytań 679 czytań
printer

Z poniższych promocji na naukę w pierwszym semestrze sezonu 2017/2018 skorzystać mogą wyłącznie osoby, które ćwiczyły u nas przed wakacjami.

  1. Opłata promocyjna za pierwszy semestr sezonu szkoleniowego 2017/2018 (wrzesień – styczeń)

500 zł za 5 miesięcy – wpłaty można dokonać we wrześniu 2017, na rozpoczęcie sezonu.

Wniesienie opłaty w promocjach wymienionych wyżej uprawnia do uczestnictwa we wszystkich zajęciach regularnych odpowiednich dla poziomu zaawansowania adepta, bez ograniczenia liczby zajęć tygodniowo.

2. Specjalna opłata promocyjna za pierwszy semestr sezonu szkoleniowego 2017/2018 (wrzesień-styczeń)

300 zł za 5 miesięcy – wpłaty można dokonać we wrześniu 2017, na rozpoczęcie sezonu.

Promocja z punktu 2. skierowana jest wyłącznie do osób biorących udział w przedpołudniowych zajęciach Tai Chi dla kontynuujących.

Formularz kontaktowy