Promocje na nowy sezon

Promocje dla osób kontynuujących naukę.

Promocja A

Wniesienie opłaty w wysokości 500 zł uprawnia do udziału w okresie od września 2019 do stycznia 2020 włącznie we wszystkich zajęciach organizowanych bezpośrednio przez Akademię Yiquan, odpowiednich dla poziomu zaawansowania uczestnika, w tym w dodatkowych zajęciach weekendowych oraz w intensywnym szkoleniu zimowym Yiquan.

Promocja A przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które korzystały z promocji za semestr luty-czerwiec 2019 oraz dla osób, które nie korzystały z tej promocji, ale opłaciły zajęcia w czerwcu 2019.

Promocja B

Wniesienie opłaty w wysokości 300 zł uprawnia do udziału w okresie od września 2019 do stycznia 2020 włącznie w porannych zajęciach Tai Chi dla kontynuujących.

Promocja B przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które korzystały z takiej samej promocji za semestr luty-czerwiec 2019.


Opłaty z tytułu promocji należy wnosić na początku września 2019.

Numer konta:

90 1090 1290 0000 0000 2904 1043

Nazwa i adres odbiorcy:

AKADEMIA YIQUAN

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Tytuł płatności:

Opłata promocyjna [tutaj wpisać symbol literowy promocji]