Dodatkowe zajęcia Yiquan

Sobota 22 kwietnia 2023, 10:00-12:15, Salka przy ul. Wąwolnickiej lub okolica Parku Skaryszewskiego.

W zajęciach mogą wziąć osoby, które ćwiczą w naszej sekcji Yiquan. Udział nie wymaga dopłaty.

Zajęcia zorganizowane w związku z tym, że nie odbędą się zajęcia w piątek 7 kwietnia.