Wyzwanie Tai Chi dla początkujących – 2

Warszawa, 6-7 maja 2023, salka przy ul. Wąwolnickiej 1 lub Park Skaryszewski

Zajęcia odbędą się w sobotę 29 kwietnia w godz. 16:00-19:00 oraz w niedzielę 30 kwietnia w godz. 9:00-12:00.

Zapraszamy osoby z całej Polski mocno zainteresowane nauką stylu Wu/Hao Tai Chi, w tym szczególnie osoby, które chciałyby w przyszłości nauczać tego stylu w swojej miejscowości/regionie. Osobom uzdolnionym ruchowo, gotowym podjąć wyzwanie, proponujemy rozpoczęcie nauki w oparciu o nasz materiał wideo Wprowadzenie do Tai Chi – styl Wu/Hao. Przedstawione są tam ćwiczenia podstawowe oraz krótka forma 13 ruchowa stylu Wu/Hao.

Rozpocznij samodzielną naukę jak najwcześniej, by być przygotowanym do bezpośredniej weryfikacji podczas warsztatu w Warszawie 4-5 marca 2023.

Podczas zajęć sprawdzone zostanie opanowanie ćwiczeń podstawowych i formy 13 ruchowej oraz przeprowadzone korekty i konsultacje, mające na celu poprawę sposobu ćwiczenia i rozumienia ruchów. W zależności od opanowania materiału przez uczestników, skupimy się na doskonaleniu tego bazowego materiału lub także rozpoczniemy wprowadzanie kolejnych ruchów, zawartych w dłuższej formie 37 ruchowej oraz elementów ćwiczeń w parach (tui shou). Tempo nauki dostosowane będzie do średniej zdolności grupy.

Po udziale w całości tego warsztatu, uczestnicy uzyskają dostęp do kolejnych materiałów szkoleniowych wideo – o formie 37 ruchowej stylu Wu/Hao, by móc przygotować się do kolejnego warsztatu-wyzwania, który zaplanowany jest na 6-7 maja 2023. Tam sprawdzimy wyniki praktyki uczestników po pierwszym warsztacie, i odpowiednio do tego (średniego poziomu w grupie uczestników) postaramy się pójść dalej, skupiając się na formie 37 ruchowej oraz ćwiczeniach z partnerem.

Dalsze możliwości kontynuowania intensywnej nauki dadzą czerwcowy warsztat „Wokół Tai Chi”, szkolenia letnie – Lato z Tai Chi w Warszawie oraz obóz „Wokół Tai Chi” – najprawdopodobniej nad morzem.

Koszt dostępu do materiałów kursu wideo formy 13 ruchowej: bezpłatnie! Bezpłatny dostęp do kursu formy 37 ruchowej otrzymają osoby, które wezmą udział w pierwszym warsztacie w dn. 4-5 marca.

Koszt udziału w warsztacie 4-5 marca: 180 zł

Koszt udziału w warsztacie 6-7 maja: 180 zł.