Zapisy i kontakt

Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki zapraszamy do pierwszego udziału w zajęciach wybranej grupy na zasadzie próbnej – sprawdzicie, czy ta forma ćwiczeń wam odpowiada. Dopiero po takim próbnym udziale podejmiecie decyzję o ewentualnym regularnym uczestnictwie.

Można przyjść bez wcześniejszego zgłoszenia. Należy mieć wygodny luźny strój i obuwie typu sportowego.

W sezonie 2019/2010 zajęcia Yiquan odpowiednie dla początkujących odbywają się:

  • Zajęcia główne – piątki 18:20-20:10 / można też brać dotatkowo udział w zajęciach wersji prozdrowotnej od 17:20.

Uwaga! Nie będzie zajęć Yiquan w piątek 22 listopada.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki Taijiquan mają aktualnie możliwość wyboru jednej z czterech grup początkujących:

  • Poranna – wtorki i czwartki, 9:20-10:35
  • Popołudniowa – wtorki i czwartki, 17:20-18:35
  • Wieczorna wcześniejsza – wtorki i czwartki 18:45-20:00 – dla osób które ćwiczyły wcześniej lub są wyjątkowo uzdolnione, ponieważ będą musiały „dogonić” bardziej zaawansowanych uczestników.
  • Wieczorna późniejsza – wtorki i czwartki, 20:10-21:25

Zajęcia odbywają się w kameralnej salce przy ul. Wąwolnickiej 1. Na drzwiach jest napis Tai Chi. Drzwi do budynku otwieramy około 10 minut przed każdymi zajęciami. Salka znajduje się na poziomie -1 w budynku mieszkalnym z lokalami użytkowymi. Grupy są małe, dzięki czemu możliwa jest efektywna nauka.


Możliwy jest kontakt przez wysłanie wiadomości z użyciem poniższego formularza:

Imię lub nazwa

Adres email

Temat wiadomości

Treść wiadomości


Można się też skontaktować z instruktorem telefonicznie w dni robocze w godz. 15:00-17:00.

Numer telefonu: 603 427 087