Instruktor szkoły

Andrzej Kalisz wschodnie sztuki walki zaczął uprawiać w 1980 roku. Od 1985 roku uprawia Taijiquan (Tai Chi). W roku 1986 rozpoczął studia sinologiczne (filologia chińska) na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1989 wyjechał na stypendium naukowe do Chin, gdzie przez dwa lata doskonalił znajomość języka chińskiego i kultury Chin, ćwicząc równocześnie Taijiquan pod okiem słynnych mistrzów stylów Wu i Chen. Wówczas rozpoczął także naukę Yiquan oraz będącej jego częścią metody Qigong –  Yangsheng Zhuang. Poznawał też elementy innych systemów wewnętrznych.

Od tej pory regularnie, zwykle raz w roku podróżuje do Chin, by pogłębiać swą wiedzę i doskonalić umiejętności. Został głównym międzynarodowym przedstawicielem mistrza Yiquan – Yao Chengguang. Obecnie jest też przedstawicielem w Polsce stylu Wu (Hao) Taijiquan z przekazu mistrza Zhai Weichuan. Studiuje także Baguazhang i Xingyiquan z przekazu mistrza Luo Dexiu.

Dzięki znajomości języka chińskiego, zarówno współczesnego, jak i klasycznego ma bezpośredni dostęp do nauk największych chińskich  mistrzów, oraz do dawnych traktatów teoretycznych.

W latach 90. rozpoczął nauczanie Taijiquan i Yiquan, w roku 2001 tworząc Akademię Yiquan

Jest instruktorem cenionym w Europie i poza nią, zapraszanym do prowadzenia szkoleń m.in. w Austrii, Azerbejdżanie, Belgii, Bułgarii, Czechach, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Rosji, na Ukrainie, we Włoszech i na Węgrzech. W jego szkoleniach brali też udział uczestnicy z Australii, Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Danii, Filipin, Gruzji, Izraela, Kanady, Malty, Norwegii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii.

Artykuł Andrzeja Kalisza w chińskim czasopiśmie „Boji”

Jest autorem artykułów i opracowań, publikowanych w czasopismach w Chinach, Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii, a także w serwisach internetowych w innych krajach.

Przetłumaczył wiele materiałów z języka chińskiego na polski oraz angielski.