Promocja jesienna

Osoby, które opłaciły w tym roku promocję wiosenną lub opłaciły udział w zajęciach w czerwcu uprawnione są do skorzystania ze specjalnej promocji jesiennej:

Promocja A

600 zł – opłata ryczałtowa za okres wrzesień 2022 – styczeń 2023. Obejmuje możliwość uczestniczenia w zajęciach trzech naszych sekcji – Yiquan, Taijiquan i Baguazhang w grupach odpowiednich do poziomu zaawansowania, a także w okresowo organizowanych dodatkowych warsztatach weekendowych ww. sekcji bez dodatkowych opłat. Dodatkowe opłaty wymagane są w przypadku warsztatów Qigong.

Promocja B

400 zł – opłata ryczałtowa za okres wrzesień 2022 – styczeń 2023. Obejmuje wyłącznie możliwość uczestniczenia w zajęciach grupy kontynuującej/średniozaawansowanej porannej Taijiquan we wtorki i czwartki, a także w organizowanych okresowo dodatkowych warsztatach weekendowych Taijiquan.

Warunkiem skorzystania z promocji jest:

  • wcześniejsze opłacenie w wymaganych terminach promocji wiosennej (luty) lub opłacenie zajęć w czerwcu 2023 (czerwiec),
  • dokonanie wpłaty za promocję jesienną do 10 września (wyjątkowo do 10 października w przypadku osób, które dopiero w październiku wrócą z wakacji i wówczas powrócą do uczestnictwa w zajęciach).

Wszyscy ćwiczący mogą natomiast korzystać z opłat promocyjnych miesięcznych:

150 zł – opłata miesięczna promocyjna mono – uprawnia do uczestnictwa w danym miesiącu kalendarzowym w zajęciach jednej z naszych sekcji – Yiquan, Taijiquan lub Baguazhang, odpowiednio do poziomu zaawansowania. Stawka promocyjna jest ryczałtowa, niezależna od tego w którym tygodniu miesiąca nastąpi rozpoczęcie nauki i w ilu zajęciach w danym miesiącu uczestnik weźmie udział.

180 zł – opłata miesięczna promocyjna multi – uprawnia do uczestnictwa w danym miesiącu kalendarzowym w zajęciach więcej niż jednej z naszych sekcji, odpowiednio do poziomu zaawansowania. Stawka promocyjna jest ryczałtowa, niezależna od tego w którym tygodniu miesiąca nastąpi rozpoczęcie nauki i w ilu zajęciach w danym miesiącu uczestnik weźmie udział.

Opłaty miesięczne według stawek promocyjnych należy wnosić przed pierwszymi zajęciami w których bierze się udział w danym miesiącu kalendarzowym.

Osoby, które przewidują w danym miesiącu wezmą udział w zajęciach nie więcej niż 2 razy mogą zdecydować się na płatność według stawek standardowych – 60 zł za każde zajęcia w których uczestniczą, płatne przed danymi zajęciami. Nie ma możliwości przejścia ze stawek standardowych na promocyjne i odwrotnie w trakcie miesiąca.