Artykuły o Taijiquan (Tai Chi)

Program szkolenia sekcji Taijiquan

Tradycyjny styl Wu 武 z Guangfu

Nauka atrakcyjna dla starszej młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Część adeptów zainteresowana będzie nauką krótkiej formy wprowadzanej na początku nauki, poznając ją, a następnie doskonaląc. Pasjonaci Taijiquan mogą natomiast poznawać stopniowo cały tradycyjny system, kontynuując naukę na wyższych poziomach.

Początkujący

Średniozaawansowani:

Zaawansowani: