Artykuły o Taijiquan (Tai Chi)

Wu Tai Chi – forma 108 ruchów

Tradycyjna forma stylu Wu (Hao) w przekazie mistrza Zhai Weichuan składa się ze 108 sekwencji, podzielonych na osiem sekcji.

Nazwy poszczególnych sekwencji zostały podane tutaj kolejno: chińskimi znakami, transkrypcją pinyin z oznaczeniem tonów oraz w tłumaczeniu na język polski.

Jeśli chińskie znaki lub transkrypcja pinyin z oznaczeniem tonów nie są wyświetlane, konieczne może być zainstalowanie wsparcia dla języka chińskiego.

Sekcja pierwsza

1 – 起势 Qǐ shì – Rozpoczęcie

2 – 左懒扎衣 Zuǒ lǎn zhā yī – Leniwe poprawianie ubrania w lewo

3 – 右懒扎衣 Yòu lǎn zhā yī – Leniwe poprawianie ubrania w prawo

4 – 单鞭 Dān biān – Pojedynczy bicz

5 – 提手上势 Tí shǒu shàng shì – Podniesienie ręki i uniesienie ciała

6 – 白鹅亮翅 Bái é liàng chì – Biała gęś rozpościera skrzydła

7 – 左搂膝拗步 Zuǒ lǒu xī ǎo bù – Omiecenie kolana i skośny krok w lewo

8 – 手挥琵琶式 Shǒu huī pípá shì – Gra na lutni

9 – 左搂膝拗步 Zuǒ lǒu xī ǎo bù – Omiecenie kolana i skośny krok w lewo

10 – 右搂膝拗步 Yòu lǒu xī ǎo bù – Omiecenie kolana i skośny krok w prawo

11 – 上步搬拦捶 Shàng bù bān lán chuí – Krok do przodu, odgarnięcie, przytrzymanie i uderzenie

12 – 如封似闭 Rú fēng shì bì – Pozorne zamknięcie

Sekcja druga

13 – 抱虎推山 Bào hǔ tuī shān – Objęcie tygrysa i pchnięcie góry

14 -手挥琵琶式 Shǒu huī pípá shì – Gra na lutni

15 – 懒扎衣 Lǎn zhā yī – Leniwe poprawianie ubrania

16 – 单鞭 Dān biān – Pojedynczy bicz

17 – 提手上式 Tí shǒu shàng shì – Podniesienie ręki i uniesienie ciała

18 – 高探马 Gāo tànmǎ – Wysokie sięgnięcie po końską uzdę

19 – 肘底捶 Zhǒu dǐ chuí – Uderzenie pod łokciem

20 – 倒撵猴一 Dào niǎn hóu yī – Odwrócone małpie odepchnięcie 1

21 – 倒撵猴二 Dào niǎn hóu èr – Odwrócone małpie odepchnięcie 2

22 – 倒撵猴三 Dào niǎn hóu sān – Odwrócone małpie odepchnięcie 3

23 – 倒撵猴四 Dào niǎn hóu sì – Odwrócone małpie odepchnięcie 4

23 – 手挥琵琶式 Shǒu huī pípá shì – Gra na lutni

25 – 白鹅亮翅 Bái é liàng chì – Biała gęś rozpościera skrzydła

Sekcja trzecia

26 – 左搂膝拗步 Zuǒ lǒu xī ǎo bù – Omiecenie kolana i skośny krok w lewo

27 – 手挥琵琶式 Shǒu huī pípá shì – Gra na lutni

28 – 按式 Àn shì – Naciskanie

29 – 青龙出水 Qīnglóng chūshuǐ – Zielony smok wyłania się z wody

30 – 三通背一 Sān tōng bèi yī – Potrójne połączenie przez plecy 1

31 – 三通背二 Sān tōng bèi èr – Potrójne połączenie przez plecy 2

32 – 三通背三 Sān tōng bèi sān – Potrójne połączenie przez plecy 3

33 – 单鞭 Dān biān – Pojedynczy bicz

34 – 云手一 Yún shǒu yī – Ręce chmury 1

35 – 云手二 Yún shǒu èr – Ręce chmury 2

36 – 云手三 Yún shǒu sān – Ręce chmury 3

37 – 单鞭 Dān biān – Pojedynczy bicz

38 – 提手上式 Tí shǒu shàng shì – Podniesienie ręki i uniesienie ciała

39 – 左高探马 Zuǒ gāo tànmǎ – Lewe wysokie sięgnięcie po końską uzdę

40 – 右高探马 Yòu gāo tànmǎ – Prawe wysokie sięgnięcie po końską uzdę

Sekcja czwarta

41 – 右起脚 Yòu qǐ jiǎo – Prawe podniesienie stopy

42 – 左起脚 Zuǒ qǐ jiǎo – Lewe podniesienie stopy

43 – 转身蹬一脚 Zhuǎnshēn dēng yī jiǎo – Obrót ciała i odepchnięcie stopą

44 – 践步栽捶 Jiàn bù zāi chuí – Doskok i uderzenie w dół

45 – 翻身二起 Fānshēn èr qǐ – Odwrócenie i podwójne podniesienie (kopnięcie z podskokiem)

46 – 跌步披身 Diē bù pī shēn – Przeskok i ochrona ciała

47 – 伏虎式 Fú hǔ shì – Ujarzmianie tygrysa

48 – 踢一脚 Tī yī jiǎo – Pojedyncze kopnięcie

49 – 转身蹬脚 Zhuǎnshēn dēng jiǎo – Obrót ciała i odepchnięcie stopą

50 – 上步搬拦捶 Shàng bù bān lán chuí – Krok do przodu, odgarnięcie, przytrzymanie i uderzenie

51 – 如封似闭 Rú fēng shì bì – Pozorne zamknięcie

52 – 抱虎推山 Bào hǔ tuī shān – Objęcie tygrysa i pchnięcie góry

53 – 手挥琵琶式 Shǒu huī pípá shì – Gra na lutni

54 – 斜懒扎衣 Xié lǎn zhā yī – Skośne leniwe poprawianie ubrania

Sekcja piąta

55 – 斜单鞭 Xié dān biān – Skośny pojedynczy bicz

56 – 野马分鬃一 Yěmǎ fēn zōng yī – Dziki koń potrząsa grzywą 1

57 – 野马分鬃二 Yěmǎ fēn zōng èr – Dziki koń potrząsa grzywą 2

58 – 野马分鬃三 Yěmǎ fēn zōng sān – Dziki koń potrząsa grzywą 3

59 – 手挥琵琶式 Shǒu huī pípá shì – Gra na lutni

60 – 懒扎衣 Lǎn zhā yī – Leniwe poprawianie ubrania

61 – 单鞭 Dān biān – Pojedynczy bicz

62 – 玉女穿梭一 Yùnǚ chuānsuō yī – Nefrytowa dziewczyna przesuwa czółenko tkackie 1

63 – 玉女穿梭二 Yùnǚ chuānsuō èr – Nefrytowa dziewczyna przesuwa czółenko tkackie 2

64 – 玉女穿梭三 Yùnǚ chuānsuō sān – Nefrytowa dziewczyna przesuwa czółenko tkackie 3

65 – 玉女穿梭四 Yùnǚ chuānsuō sì – Nefrytowa dziewczyna przesuwa czółenko tkackie 4

66 – 手挥琵琶式 Shǒu huī pípá shì – Gra na lutni

67 – 懒扎衣 Lǎn zhā yī – Leniwe poprawianie ubrania

68 – 单鞭 Dān biān – Pojednczy bicz

69 – 云手一 Yún shǒu yī – Ręce chmury 1

70 – 云手二 Yún shǒu èr – Ręce chmury 2

71 – 云手三 Yún shǒu sān – Ręce chmury 3

Sekcja szósta

72 – 单鞭 Dān biān – Pojedynczy bicz

73 – 下势 Xià shì – Obniżenie ciała

74 – 更鸡独立一 Gèng jī dúlì yī – Kogut piejący o poranku stoi na jednej nodze 1

75 – 更鸡独立二 Gèng jī dúlì èr – Kogut piejący o poranku stoi na jednej nodze 2

76 – 倒撵猴一 Dào niǎn hóu yī – Odwrócone małpie odepchnięcie 1

77 – 倒撵猴二 Dào niǎn hóu èr – Odwrócone małpie odepchnięcie 2

78 – 倒撵猴三 Dào niǎn hóu sān – Odwrócone małpie odepchnięcie 3

79 – 倒撵猴四 Dào niǎn hóu sì – Odwrócone małpie odepchnięcie 4

80 – 手挥琵琶式 Shǒu huī pípá shì – Gra na lutni

81 – 白鹅亮翅 Bái é liàng chì – Biała gęś rozpościera skrzydła

Sekcja siódma

82 – 左搂膝拗步 Zuǒ lǒu xī ǎo bù – Omiecenie kolana i skośny krok w lewo

83 – 手挥琵琶式 Shǒu huī pípá shì – Gra na lutni

84 – 按式 Àn shì – Naciskanie

85 – 青龙出水 Qīnglóng chūshuǐ – Zielony smok wyłania się z wody

86 – 三通背一 Sān tōng bèi yī – Potrójne połączenie przez plecy 1

87 – 三通背二 Sān tōng bèi èr – Potrójne połączenie przez plecy 2

88 – 三通背三 Sān tōng bèi sān – Potrójne połączenie przez plecy 3

89 – 单鞭 Dān biān – Pojedynczy bicz

90 – 云手一 Yún shǒu yī – Ręce chmury 1

91 – 云手二 Yún shǒu èr – Ręce chmury 2

92 – 云手三 Yún shǒu sān – Ręce chmury 3

93 – 单鞭 Dān biān – Pojedynczy bicz

94 – 提手上式 Tí shǒu shàng shì – Podniesienie ręki i uniesienie ciała

95 – 高探马 Gāo tànmǎ – Wysokie sięgnięcie po końską uzdę

96 – 对心掌 Duì xīn zhǎng – Dłoń skierowana ku sercu

Sekcja ósma

97 – 十字脚 Shízì jiao – Kopnięcie krzyżowe

98 – 上步指裆捶 Shàng bù zhǐ dāng chuí – Krok do przodu i uderzenie ku kroczu

99 – 上步懒扎衣 Shàng bù lǎn zhā yī – Krok do przodu i leniwe poprawianie ubrania

100 – 单鞭 Dān biān – Pojedynczy bicz

101 – 下势 Xià shì – Obniżenie ciała

102 – 上步七星 Shàng bù qīxīng – Krok do przodu i siedem gwiazd

103 – 退步跨虎 Tuìbù kuà hǔ – Krok do tyłu i dosiadanie tygrysa

104 – 转脚摆莲 Zhuǎn jiǎo bǎi lián – Obrót stopy i lotosowe kopnięcie

105 – 弯弓射虎 Wān gōng shè hǔ – Napięcie łuku, by ustrzelić tygrysa

106 – 懒扎衣 Lǎn zhā yī – Leniwe poprawianie ubrania

107 – 退步双抱捶 Tuìbù shuāng bào chuí – Krok do tyłu, podwójne obejmowanie i uderzanie

108 – 收势 Shōu shì – Zakończenie