Informacje o opłatach

Osoby, które po raz pierwszy przychodzą na zajęcia, mogą skorzystać z możliwości jednorazowego uczestnictwa bez wnoszenia opłaty (dotyczy jednokrotnego uczestnictwa w zajęciach każdej z naszych sekcji – Yiquan, Taijiquan,  Baguazhang i Xingyiquan).

MIESIĘCZNE STAWKI OPŁAT

Opłata miesięczna mono – 180 zł (osoby, które rozpoczęły naukę przed lutym 2024 korzystają ze stawki obniżonej – 160 zł) – Opłata uprawnia do uczestnictwa w danym miesiącu kalendarzowym w zajęciach jednej z naszych sekcji, odpowiednio do poziomu zaawansowania. Stawka jest ryczałtowa, niezależna od tego w ilu zajęciach w danym miesiącu uczestnik weźmie udział. Standardowo każda grupa ma dwa zajęcia tygodniowo.

Opłata miesięczna multi – 240 zł (osoby, które rozpoczęły naukę przed lutym 2024 korzystają ze stawki obniżonej – 200 zł) – Uprawnia do uczestnictwa w danym miesiącu kalendarzowym w zajęciach więcej niż jednej z naszych sekcji, odpowiednio do poziomu zaawansowania i wolnych miejsc. Stawka jest ryczałtowa, niezależna od tego w ilu zajęciach w danym miesiącu uczestnik weźmie udział. 

Opłaty miesięczne należy wnosić przed pierwszymi zajęciami w których bierze się udział w danym miesiącu kalendarzowym.

Poza miesięcznymi opłatami okresowo ogłaszane są promocyjne opłaty semestralne – tylko dla osób, które już ćwiczą z nami od pewnego czasu.

Dodatkowe warsztaty weekendowe i dłuższe intensywne szkolenia podlegają oddzielnym opłatom. Jednak w niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie z tych opłat dla posiadaczy abonamentu miesięcznego lub przysługuje rabat. Szczegółowe informacje zamieszczane są w ogłoszeniach poszczególnych szkoleń.

Opłaty za karnety miesięczne należy wnosić przelewem przed pierwszymi zajęciami w których uczestniczy się w danym miesiącu (nie dotyczy osób które przychodzą po raz pierwszy, by bez wnoszenia opłaty zapoznać się z ofertą). Możliwe jest też wniesienie wpłaty gotówką przed zajęciami – potwierdzane paragonem.

Numer konta:

90 1090 1290 0000 0000 2904 1043

Nazwa i adres odbiorcy:

Akademia Yiquan

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Tytuł płatności:

Opłata miesięczna [tutaj wpisać miesiąc]

Uwaga! Podany wyżej adres służy do korespondencji. Nie odbywają się tam zajęcia.