Informacje o opłatach

Osoby, które po raz pierwszy przychodzą na zajęcia, mogą skorzystać z możliwości jednorazowego uczestnictwa w zajęciach bez wnoszenia opłaty (dotyczy jednorazowego uczestnictwa w każdej z naszych trzech sekcji – Yiquan, Baguazhang i Taijiquan).

STANDARDOWA STAWKA OPŁAT

Jednorazowy udział w zajęciach – 60 zł

Opłaty według stawki standardowej należy dokonać przed każdorazowym udziałem w zajęciach.

MIESIĘCZNE PROMOCYJNE STAWKI OPŁAT

Opłata miesięczna promocyjna mono – 150 zł

Opłata uprawnia do uczestnictwa w danym miesiącu kalendarzowym w zajęciach jednej z naszych sekcji – Yiquan, Baguazhang lub Taijiquan, odpowiednio do poziomu zaawansowania. Stawka promocyjna jest ryczałtowa, niezależna od tego w którym tygodniu miesiąca nastąpi rozpoczęcie nauki i w ilu zajęciach w danym miesiącu uczestnik weźmie udział.

Opłata miesięczna promocyjna multi – 180 zł

Uprawnia do uczestnictwa w danym miesiącu kalendarzowym w zajęciach więcej niż jednej z naszych sekcji, odpowiednio do poziomu zaawansowania. Stawka promocyjna jest ryczałtowa, niezależna od tego w którym tygodniu miesiąca nastąpi rozpoczęcie nauki i w ilu zajęciach w danym miesiącu uczestnik weźmie udział.

Opłaty miesięczne według stawek promocyjnych należy wnosić przed pierwszymi zajęciami w których bierze się udział w danym miesiącu kalendarzowym.

Poza miesięcznymi opłatami na warunkach promocyjnych okresowo ogłaszane są promocyjne opłaty semestralne – tylko dla osób, które już ćwiczą z nami od pewnego czasu.

Dodatkowe warsztaty weekendowe i dłuższe intensywne szkolenia podlegają oddzielnym opłatom. Jednak w niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie z tych opłat dla posiadaczy abonamentu miesięcznego lub przysługuje rabat. Szczegółowe informacje zamieszczane są w ogłoszeniach poszczególnych szkoleń.

Opłaty za karnety miesięczne promocyjne należy wnosić przelewem przed pierwszymi zajęciami w których uczestniczy się w danym miesiącu (nie dotyczy osób które przychodzą po raz pierwszy, by zapoznać się z ofertą). Możliwe jest też wniesienie wpłaty gotówką przed zajęciami – potwierdzane paragonem.

Zajęcia organizuje i opłaty przyjmuje Akademia Yiquan.

Numer konta:

90 1090 1290 0000 0000 2904 1043

Nazwa i adres odbiorcy:

AKADEMIA YIQUAN

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Tytuł płatności:

Opłata miesięczna [tutaj wpisać miesiąc]

Uwaga! Podany wyżej adres służy do korespondencji. Nie odbywają się tam zajęcia.