Informacje o opłatach

BEZPŁATNY UDZIAŁ W PIERWSZYCH ZAJĘCIACH

Osoby, które po raz pierwszy przychodzą na zajęcia, mogą skorzystać z możliwości jednorazowego uczestnictwa bez wnoszenia opłaty.

STANDARDOWA STAWKA OPŁAT

Jednorazowy udział w zajęciach – 60 zł

Opłaty należy dokonać przed każdorazowym udziałem w zajęciach.

STAWKI OPŁAT PROMOCYJNE

Opłata miesięczna promocyjna – 150 zł (130 zł w przypadku uczestnictwa wyłącznie w zajęciach porannych).

Opłata uprawnia do uczestnictwa w danym miesiącu kalendarzowym w zajęciach jednej z naszych sekcji – Yiquan lub Taijiquan, odpowiednio do poziomu zaawansowania. Stawka promocyjna jest ryczałtowa, niezależna od tego w którym tygodniu miesiąca nastąpi rozpoczęcie nauki i w ilu zajęciach w danym miesiącu uczestnik weźmie udział.

Opłata miesięczna promocyjna max – 180 zł

Uprawnia do uczestnictwa w danym miesiącu kalendarzowym w zajęciach więcej niż jednej z naszych, odpowiednio do poziomu zaawansowania. Stawka promocyjna jest ryczałtowa, niezależna od tego w którym tygodniu miesiąca nastąpi rozpoczęcie nauki i w ilu zajęciach w danym miesiącu uczestnik weźmie udział.

Poza miesięcznymi opłatami na warunkach promocyjnych okresowo ogłaszane są promocyjne opłaty semestralne – tylko dla osób, które już ćwiczą z nami od pewnego czasu.

Dodatkowe warsztaty weekendowe i dłuższe intensywne szkolenia podlegają oddzielnym opłatom. Jednak w niektórych przypadkach możliwe jest zwolnienie z tych opłat dla posiadaczy abonamentu miesięcznego lub przysługuje rabat. Szczegółowe informacje zamieszczane są w ogłoszeniach poszczególnych szkoleń.

Opłaty za karnety należy wnosić gotówką na pierwszych zajęciach w których uczestniczy się w danym miesiącu lub przed tymi zajęciami w przypadku płatności przelewem (nie dotyczy osób które przychodzą po raz pierwszy, by zapoznać się z ofertą). Wpłaty potwierdzane są paragonem fiskalnym. Prosimy o zachowanie paragonu, jako poświadczenia wpłaty.

Zajęcia organizuje i opłaty przyjmuje Akademia Yiquan.

Numer konta:

90 1090 1290 0000 0000 2904 1043

Nazwa i adres odbiorcy:

AKADEMIA YIQUAN

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Tytuł płatności:

Opłata miesięczna [tutaj wpisać miesiąc]

Uwaga! Podany wyżej adres służy do korespondencji. Nie odbywają się tam zajęcia.