Nasze zajęcia

Zapraszamy do udziału w regularnych zajęciach nowoczesnego Yiquan (I Chuan) oraz tradycyjnych systemów wewnętrznych Wu Taijiquan (Tai Chi) i Baguazhang (Pa Kua) wraz z Xingyiquan (Hsing I) i Chen Pangling Taijiquan (Tai Chi). Oferujemy także możliwość nauki Qigong (Ch’i Kung) podczas okresowo organizowanych warsztatów i obozów.