Program szkolenia sekcji Yiquan

Metoda mistrza Yao Chengguang

POZIOM PODSTAWOWY

SEKCJA PIERWSZA

MODUŁ 1.1

JIANSHEN ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE ZDROWOTNE)

Chengbao zhuang – pozycja rozpierania-obejmowania
Tuobao zhuang – pozycja unoszenia-obejmowania
Xiuxi zhuang – pozycja odpoczynkowa

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Hunyuan zhuang (qian hou mo jin) – uniwersalna pozycja bojowa (szukanie siły w kierunku przód-tył)

PINGBU SHILI (ĆWICZENIA W POWOLNYM RUCHU W POZYCJI ZE STOPAMI ROZSTAWIONYMI NA SZEROKOŚCI BARKÓW)

Kaihe shili – otwarcia-zamknięcia
Pingtui shili – popychanie-przyciąganie
Boshui shili – zagarnianie wody

DINGBABU SHI LI (ĆWICZENIA W POWOLNYM RUCHU W POZYCJI T-V)

Kaihe shili – otwarcia-zamknięcia
Pingtui shili – popychanie-przyciąganie
Boshui shili – zagarnianie wody

MOCA BU (ĆWICZENIA KROKÓW)

Dingbu mocabu – krok w miejscu
Zoubu mocabu – krok do przodu i do tyłu

FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE)

Xiang qian fali – fali do przodu

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Zoubu xiangqian fali – fali do przodu z krokiem

DAN TUI SHOU (ĆWICZENIA Z PARTNEREM – POJEDYNCZE PRZEPYCHANIE RĄK)

Dan tui shou huanrao – pojedyncze krążenia

Dan tui shou qian hou zou bu – pojedyncze tui shou z krokiem przód-tył

FUZHU LIANXI (ĆWICZENIA UZUPEŁNIAJĄCE)

Shuai shou fangsongfa – metoda relaksu poprzez wymachy rąk

MODUŁ 1.2

JIANSHEN ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE ZDROWOTNE)

Fu’an zhuang – pozycja naciskania
Zuoshi caimian tuobao zhuang – unoszenie-obejmowanie i “deptanie bawełny” w pozycji siedzącej
Zuoshi goutiao chengbao zhuang – rozpieranie-obejmowanie i zahaczanie stopami w pozycji siedzącej

Woshi chengbao zhuang – rozpieranie obejmowanie w pozycji leżącej
Woshi fu’an zhuang – naciskanie w pozycji leżącej

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Hunyuan zhuang (zuo you mo jin) – uniwersalna pozycja bojowa (szukanie siły w kierunku otwarcie-zamknięcie)

ZOUBU SHILI – POWOLNE ĆWICZENIA Z KROKAMI

Kaihe shili – otwarcia-zamknięcia
Pingtui shili – popychanie-przyciąganie
Boshui shili – zagarnianie wody

FALI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE)

Dan zhiquan – pojedynczy cios prosty (uderzenie dłonią)

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Zoubu dan zhiquan – pojedynczy cios prosty krokiem

DAN TUI SHOU (ĆWICZENIA Z PARTNEREM- POJEDYNCZE PRZEPYCHANIE RĄK)

Dan tui shou huanraobu – pojedyncze tui shou z krokiem okrężnym

MODUŁ 1.3

JIANSHEN ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE ZDROWOTNE)

Fubao zhuang – opieranie się na kuli

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Hunyuan zhuang (shang xia mo jin) – uniwersalna pozycja bojowa (szukanie siły w kierunku góra-dół)

DINGBABU SHI LI (ĆWICZENIA W POWOLNYM RUCHU W POZYCJI T-V)

Gougua shili – zahaczanie-przyciąganie
Fu’an qiu shi li – naciskanie kuli
Zhengpi shili – rąbanie w pionie

ZOUBU SHILI – POWOLNE ĆWICZENIA Z KROKAMI

Gougua shili – zahaczanie-przyciąganie
Fu’an qiu shi li – naciskanie kuli

Zhengpi shili – rąbanie w pionie

FALI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE)

Gougua fali – zahaczanie-przyciąganie
Fu’an qiu fali – naciskanie kuli
Zhengpi fali – rąbanie w pionie

Zuo you zhiquan – lewe i prawy cios prosty (uderzenie dłonią)
Lianxu san zhiquan – trzy ciosy proste (uderzenie dłonią)

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Gougua fali – zahaczanie-przyciąganie
Fu’an qiu fali – naciskanie kuli
Zhengpi fali – rąbanie w pionie

Zou yi bu san zhiquan – trzy ciosy proste z jednym krokiem (uderzenie dłonią)

Zoubu zuo you zhiquan – lewy i prawy cios prosty z krokiem (uderzenie dłonią)
Zou san bu san zhiquan – trzy ciosy proste w trzech krokach (uderzenie dłonią)

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA Z PARTNEREM – PODWÓJNE PRZEPYCHANIE RĄK)

Shuang tui shou huanrao – podwójne krążenia
Shuang tui shou gougua fali – zahaczanie-przyciąganie
Shuang tui shou fu’an qiu – naciskanie kuli

SEKCJA DRUGA

MODUŁ 2.1

JIANSHEN ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE ZDROWOTNE)

Ticha zhuang – pozycja wyciągania-wtykania

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Hunyuan zhuang (daluan chengxu mo jin) – uniwersalna pozycja bojowa (szukanie siły ze zmianą kierunków)

DINGBABU SHI LI (ĆWICZENIA W POWOLNYM RUCHU W POZYCJI T-V)

Fengua shili – rozdzielanie i przyciąganie
Cepi shili – rąbanie w bok

Huanrao cepi shili – krążenie-rąbanie

ZOUBU SHILI – POWOLNE ĆWICZENIA Z KROKAMI

Fengua shili – rozdzielanie i przyciąganie
Cepi shili – rąbanie w bok

Huanrao cepi shili – krążenie-rąbanie

FALI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE)

Fengua fali – rozdzielanie i przyciąganie
Cepi fali – rąbanie w bok
Huanrao cepi fali – krążenie-rąbanie

Dan zuanquan – pojedynczy cios w górę
Zuo you zuanquan – lewy i prawy cios w górę
Lianxu san zuanquan – trzy ciosy w górę

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Fengua fali – rozdzielanie i przyciąganie
Cepi fali – rąbanie w bok

Huanrao cepi fali – krążenie-rąbanie

Zuanquan – cios w górę
Zuo you zuanquan – lewy i prawy cios w górę
Zou yi bu san zuanquan – trzy ciosy w górę w jednym kroku
Zou san bu san zuanquan – trzy ciosy w górę w trzech krokach

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA Z PARTNEREM – PODWÓJNE PRZEPYCHANIE RĄK)

Shuang tui shou qian hou zoubu– podwójne krążenia z krokami przód tył
Shuang tui shou fengua fali – rozdzielanie i przyciąganie

MODUŁ 2.2

JIANSHEN ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE ZDROWOTNE)

Tuituo zhuang – pozycja pchania-unoszenia

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Hunyuan zhuang (duomianli mo jin) – uniwersalna pozycja bojowa (szukanie siły w wielu kierunkach)

DINGBABU SHI LI (ĆWICZENIA W POWOLNYM RUCHU W POZYCJI T-V)

Xuanfa shili – krążenia

Yaofa shili – kołysanie

ZOUBU SHILI – POWOLNE ĆWICZENIA Z KROKAMI

Xuanfa shili – krążenia

Yaofa shili – kołysanie

FALI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE)

Xuanfa fali – krążenia
Hengquan – cios poziomy
Zuo you hengquan – lewy i prawy cios poziomy
Lianxu san hengquan – trzy kolejne ciosy poziome

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Xuanfa fali – krążenia
Zoubu dan hengquan – cios poziomy
Zuo you hengquan – lewy i prawy cios poziomy
Zou yi bu san hengquan – trzy ciosy poziome w jednym kroku
Zou san bu san hengquan – trzy ciosy poziome w trzech krokach

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA Z PARTNEREM – PODWÓJNE PRZEPYCHANIE RĄK)

Shuang tui shou huanrao – podwójne krążenia – zmiany dłoni

Xuanfa fa li – wirowanie

MODUŁ 2.3

JIANSHEN ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE ZDROWOTNE)

Banfushi chengbao zhuang – rozpieranie-obejmowanie w pozycji półpodpartej

DINGBABU SHI LI (ĆWICZENIA W POWOLNYM RUCHU W POZYCJI T-V)

Shen gui chu shui – “niebiański żółw wyłaniający się z wody”

ZOUBU SHILI – POWOLNE ĆWICZENIA Z KROKAMI

Shen gui chu shui – “niebiański żółw wyłaniający się z wody”

FALI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE)

Dan zaiquan – pojedynczy cios w dół
Zuo you zaiquan fali – lewy i prawy cios w dół
Lianxu san zaiquan fali – trzy ciosy w dół
Dian jiao fali – kopnięcie do przodu

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Dan zaiquan – cios w dół
Zou yi bu san zaiquan – trzy ciosy w dół w jednym kroku
Zuo you zaiquan – lewy i prawy cios w dół
Zou san bu san zaiquan – trzy ciosy w dół w trzech krokach
Dian jiao fali – kopnięcie do przodu

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA Z PARTNEREM – PODWÓJNE PRZEPYCHANIE RĄK)

Zoubu shuang tui shou – podwójne krążenia ze zmianami dłoni i swobodnymi krokami

SEKCJA TRZECIA

MODUŁ 3.1

JIANSHEN ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE ZDROWOTNE)

Chengbao zhuang (yaofa) – rozpieranie-obejmowanie (kołysanie)

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Gougua zhuang (qian hou mo jin) – zahaczanie-przyciąganie (szukanie siły w kierunku przód-tył)
Gougua zhuang (zuo you mo jin) – zahaczanie-przyciąganie (szukanie siły w kierunku otwarcie-zamknięcie)
Gougua zhuang (shang xia mo jin) – zahaczanie-przyciąganie (szukanie siły w kierunku góra-dół)

Gougua zhuang (daluan chengxu mo jin) – zahaczanie-przyciąganie (szukanie siły ze zmianą kierunków)
Gougua zhuang (liumianli tongshi mo jin) – zahaczanie-przyciąganie (szukanie siły we wszystkich kierunkach jednocześnie)

DINGBABU SHI LI (ĆWICZENIA W POWOLNYM RUCHU W POZYCJI T-V)

Zonghe shili – syntetyczne shili (łączenie ruchów w dowolnej kolejności)

FALI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE)

Hou xia fali – fali w kierunku tył-dół
Tou fali – uderzenie głową
Jian fali – uderzenie barkiem

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Hou xia fali – fali w kierunku tył-dół
Tou fali – uderzenie głową

Jian fali – uderzenie barkiem

SHIZHAN BUFA (KROKI BOJOWE)

Qian hou zou bu – kroki w przód i w tył
Da bu – długie kroki
Bianbu – kroki zmienne

Huanrao bu – krok okrężny

Heng zou shu zhuang – zejście w bok i atak na wprost

Zonghe bufa – kroki mieszane

DAN TUI SHOU (ĆWICZENIA POJEDYNCZEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Xia ya fali – nacisk w dół

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA PODWÓJNEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Gougua fali – zahaczanie-przyciąganie – kontrowanie przy pomocy pchnięcia
Gougua fa li – zahaczanie-przyciąganie – kontrowanie przy pomocy naciskania kuli
Gougua fa li – zahaczanie-przyciąganie – kontrowanie przy pomocy wirowania
Gougua fa li – zahaczanie-przyciąganie – kontrowanie przy pomocy kołysania

Gougua fali – zahaczanie-przyciąganie – trening reakcji

SHI SHENG (ĆWICZENIE GŁOSU/ODDECHU)

Yi, yao – dżwięki yi i yao

MODUŁ 3.2

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Pingbao zhuang (qian hou mo jin) – płaskie obejmowanie (szukanie siły w kierunku przód-tył)
Pingbao zhuang (zuo you mo jin) – płaskie obejmowanie (szukanie siły w kierunku otwarcie-zamknięcie)
Pingbao zhuang (shang xia mo jin) – płaskie obejmowanie (szukanie siły w kierunku góra-dół)

Pingbao zhuang (daluan chengxu mo jin) – płaskie obejmowanie (szukanie siły ze zmianą kierunków)
Pingbao zhuang (liumianli tongshi mo jin) – płaskie obejmowanie (szukanie siły we wszystkich kierunkach jednocześnie)

ZOUBU SHILI – POWOLNE ĆWICZENIA Z KROKAMI

Zonghe shili – syntetyczne shili (łączenie ruchów w dowolnej kolejności)

FALI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE)

Xi fali – uderzenie kolanem
Zhou fali – uderzenie łokciem

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Xi fali – uderzenie kolanem

Zhou fali – uderzenie łokciem

DA SHOUBA (UDERZENIA W TARCZE/ŁAPY)

Zhiquan – cios prosty
Zuo you zhiquan – lewy i prawy cios prosty
Lianxu san zhiquan – trzy ciosy proste
Zuanquan – cios do góry
Zuo you zuanquan – lewy i prawy cios do góry
Lianxu san zuanquan – trzy ciosy do góry

ZOUBU DA SHOUBA (UDERZENIA W TARCZE/ŁAPY Z KROKAMI)

Zhiquan – cios prosty
Zou yi bu san zhiquan – trzy ciosy proste w jednym kroku
Zuo you zhiquan – lewy i prawy cios prosty
Zou san bu san zhiquan – trzy ciosy proste w trzech krokach
Zuanquan – cios do góry
Zuo you zuanquan – lewy i prawy cios do góry
Zou yi bu san zuanquan – trzy ciosy do góry w jednym kroku
Zou san bu san zuanquan – trzy ciosy do góry w trzech krokach

DAN TUI SHOU (ĆWICZENIA POJEDYNCZEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Cemian fali – pchnięcie z boku

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA PODWÓJNEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Fu’an qiu – naciskanie kuli – kontrowanie przy pomocy pchnięcia
Fu’an qiu – naciskanie kuli – kontrowanie przy pomocy zahaczania-przyciągania
Fu’an qiu – naciskanie kuli – kontrowanie przy pomocy kołysania

Fu’an qiu – naciskanie kuli – trening reakcji

SHI SHENG (ĆWICZENIE GŁOSU/ODDECHU)

Yi, yao tong sheng – łączenie dżwięków yi i yao

MODUŁ 3.3

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Chengtuo zhuang (qian hou mo jin) – rozpieranie-unoszenie (szukanie siły w kierunku przód-tył)

Chengtuo zhuang (zuo you mo jin) – rozpieranie-unoszenie (szukanie siły w kierunku otwarcie-zamknięcie)
Chengtuo zhuang (shang xia mo jin) – rozpieranie-unoszenie (szukanie siły w kierunku góra-dół)

Chengtuo zhuang (daluan chengxu mo jin) – rozpieranie-unoszenie (szukanie siły ze zmianą kierunków)
Chengtuo zhuang (liumianli tongshi mo jin) – rozpieranie-unoszenie (szukanie siły we wszystkich kierunkach jednocześnie)

FALI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE)

Kua fali- uderzenie biodrem
Ceti – kopnięcie boczne

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Kua fali- uderzenie biodrem
Zoubu ceti – kopnięcie boczne z krokiem

DA SHOUBA (UDERZENIA W TARCZE/ŁAPY)

Hengquan – cios poziomy
Zuo you hengquan – lewy i prawy cios poziomy
Lianxu san hengquan – trzy kolejne ciosy poziome
Zaiquan – cios do dołu
Zuo you zaiquan – lewy i prawy cios do dołu
Lianxu san zaiquan – trzy kolejne ciosy w dół

ZOUBU DA SHOUBA (UDERZENIA W TARCZE/ŁAPY Z KROKAMI)

Hengquan – cios poziomy
Zou you hengquan – lewy i prawy cios poziomy
Zou yi bu san hengquan – trzy ciosy poziome w jednym kroku
Zou san bu san hengquan – trzy ciosy poziome w trzech krokach
Zaiquan – cios w dół
Zuo you zaiquan – lewy i prosty cios w dół
Zou yiu bu san zaiquan – trzy ciosy w dół w jednym kroku
Zou san bu san zaiquan – trzy ciosy w dół w trzech krokach

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA PODWÓJNEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Fengua – rozciąganie i przyciąganie – kontrowanie przy pomocy pchnięcia

Fengua – rozciąganie i przyciąganie – kontrowanie przy pomocy skośnego przyciągania
Fengua – rozciąganie i przyciąganie – kontrowanie przy pomocy kołysania

Fengua – rozciąganie i przyciąganie – trening reakcji

Shuang tui shou zhang fa li – uderzenie dłonią w podwójnym tui shou

SHI SHENG (ĆWICZENIE GŁOSU/ODDECHU)

Yi, yao wu sheng – bezgłośna emisja yi i yao

SEKCJA CZWARTA

MODUŁ 4.1

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Fuhu zhuang (qian hou mo jin) – pozycja “ujeżdżania tygrysa” (szukanie siły w kierunku przód-tył)

Fuhu zhuang (zuo you mo jin) – pozycja “ujeżdżania tygrysa” (szukanie siły w kierunku otwarcie-zamknięcie)
Fuhu zhuang (shang xia mo jin) – pozycja “ujeżdżania tygrysa” (szukanie siły w kierunku góra-dół)

Fuhu zhuang (daluan chengxu mo jin) – pozycja “ujeżdżania tygrysa” (szukanie siły ze zmianą kierunków)
Fuhu zhuang (liumianli tongshi mo jin) – pozycja “ujeżdżania tygrysa” (szukanie siły we wszystkich kierunkach jednocześnie)

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Huanraobu ceti – kopnięcie boczne z krokiem okrężnym

DA SHADAI (ĆWICZENIE UDERZEŃ NA WORKACH)

Zhiquan (+dłoń) – cios prosty

Zuo you zhi quan – lewy i prawy cios prosty
Lianxu san zhiquan – trzy kolejne ciosy proste
Zuanquan – cios do góry
Zuo you zuanquan – lewy i prawy cios do góry
Lianxu san zuanquan – trzy kolejne ciosy do góry

ZOUBU DA SHADAI (ĆWICZENIE UDERZEŃ NA WORKACH Z KROKAMI)

Zhiquan (+dłoń) – cios prosty
Zuo you zhiquan – lewy i prawy cios prosty
Zou yi bu san zhiquan – trzy ciosy proste w jednym kroku
Zou san bu san zhiquan – trzy ciosy proste w trzech krokach
Zuanquan – cios do góry
Zuo you zuanquan – lewy i prawy cios do góry
Zou yi bu san zuanquan – trzy ciosy do góry w jednym kroku
Zou san bu san zuanquan – trzy ciosy do góry w trzech krokach

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA PODWÓJNEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Xuanfa fa li – wirowanie – kontrowanie przy pomocy pchnięcia
Xuanfa – wirowanie – kontrowanie przy pomocy zahaczania-przyciągania
Xuanfa – wirowanie – kontrowanie przy pomocy kołysania

Xuanfa – wirowanie – trening reakcji

YANJING DE XUNLIAN (TRENING OCZU)

Zuo, you zhuandong – krążenie

MODUŁ 4.2

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Xiang long zhuang (qian hou mo jin) – “lądujący smok” (szukanie siły w kierunku przód-tył)

Xiang long (zuo you mo jin) – “lądujący smok” (szukanie siły w kierunku otwarcie-zamknięcie)
Xiang long (shang xia mo jin) – “lądujący smok” (szukanie siły w kierunku góra-dół)

Xiang long (daluan chengxu mo jin) – “lądujący smok” (szukanie siły ze zmianą kierunków)
Xiang long (liumianli tongshi mo jin) “lądujący smok” (szukanie siły we wszystkich kierunkach jednocześnie)

DA SHADAI (ĆWICZENIE UDERZEŃ NA WORKACH)

Hengquan – cios poziomy

Zuo you hengquan – lewy i prawy cios poziomy
Lianxu san hengquan – trzy kolejne ciosy poziome
Zaiquan – cios w dół
Zuoyou zaiquan – lewy i prawy cios w dół
Lianxu san zaiquan – trzy kolejne ciosy w dół

ZOUBU DA SHADAI (ĆWICZENIE UDERZEŃ NA WORKACH Z KROKAMI)

Hengquan – cios poziomy

Zuo you hengquan – lewy i prawy cios poziomy
Zou yi bu san hengquan – trzy ciosy poziome w jednym kroku
Zou san bu san hengquan – trzy ciosy poziome w trzech krokach
Zaiquan – cios w dół
Zuo you zaiquan – lewy i prawy cios w dół
Zou yi bu san zaiquan – trzy ciosy w dół w jednym kroku
Zou san bu san zaiquan – trzy ciosy w dół w trzech krokach

DAN TUI SHOU (ĆWICZENIA POJEDYNCZEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Xia ya fali – nacisk w dół – kontrowanie

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA PODWÓJNEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Gougua – zahaczanie-przyciąganie + uderzanie dłonią

Piangua + shoubei ji – zahaczanie-przyciąganie + uderzenie grzbietem dłoni/nadgarstkiem/przedramieniem

Swobodne tui shou bez kroków

SAN SHOU FUZHU XUNLIAN (ĆWICZENIA WPROWADZAJĄCE DO WOLNEJ WALKI)

Shuangren jiaofa xunlian – ćwiczenia kopnięć w parach

YANJING DE XUNLIAN (TRENING OCZU)

Shou yu fang – przyciąganie i odpychanie

MODUŁ 4.3

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Duli zhuang (qian hou mo jin) – pozycja na jednej nodze (szukanie siły w kierunku przód-tył)

Duli zhuang (zuo you mo jin) – pozycja na jednej nodze (szukanie siły w kierunku otwarcie-zamknięcie)
Duli zhuang (shang xia mo jin) – pozycja na jednej nodze (szukanie siły w kierunku góra-dół)
Duli zhuang (daluan chengxu mo jin) – pozycja na jednej nodze (szukanie siły ze zmianą kierunków)
Duli zhuang (liumianli tongshi mo jin) – pozycja na jednej nodze (szukanie siły we wszystkich kierunkach jednocześnie)

DA SHADAI (ĆWICZENIE UDERZEŃ NA WORKACH)

Tou zhuang shadai – uderzenie głową

Jian zhuang shadai – uderzenie barkiem

Zhou ji shadai – uderzenie łokciem

Kua zhuang shadai – uderzenie biodrem

Xi zhuang shadai – uderzenie kolanem
Ti shadai – kopnięcia

ZOUBU DA SHADAI (ĆWICZENIE UDERZEŃ NA WORKACH Z KROKAMI)

Tou zhuang shadai – uderzenie głową

Jian zhuang shadai – uderzenie barkiem

Zhou ji shadai – uderzenie łokciem

Kua zhuang shadai – uderzenie biodrem

Xi zhuang shadai – uderzenie kolanem
Ti shadai – kopnięcia

DAN TUI SHOU (ĆWICZENIA POJEDYNCZEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Cemian fali – pchnięcie z boku – kontrowanie

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA PODWÓJNEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Piangua shou bei ji – skośne przyciąganie i uderzenie grzbietem dłoni – kontrowanie

Gougua zhang fa li – przyciąganie i uderzenie dłonią – kontrowanie
Swobodne tui shou z krokami

YANJING DE XUNLIAN (TRENING OCZU)

Paida – klepanie

SEKCJA PIĄTA

MODUŁ 5.1

JIANSHEN ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE ZDROWOTNE)

Ticha zhuang (xuanfa) – wyciąganie-wtykanie (krążenie)

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Dan tui yituo zhuang (qian hou mo jin) – pozycja na jednej nodze z podparciem (szukanie siły w kierunku przód-tył)
Dan tui yituo (zuo you mo jin) – pozycja na jednej nodze z podparciem (szukanie siły w kierunku otwarcie-zamknięcie)
Dan tui yituo (shang xia mo jin) – pozycja na jednej nodze z podparciem (szukanie siły w kierunku góra-dół)

Dan tui yituo (daluan chengxu mo jin) – pozycja na jednej nodze z podparciem (szukanie siły ze zmianą kierunków)
Dan tui yituo (liumianli tongshi mo jin) – pozycja na jednej nodze z podparciem (szukanie siły we wszystkich kierunkach jednocześnie)

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Paobu zhi quan – ciosy proste w biegu
Paobu zuan quan – ciosy do góry w biegu

DA MIANQIU (ĆWICZENIA UDERZEŃ NA BAWEŁNIANEJ PIŁCE)

Zhiquan, zuanquan, hengquan, zai quan,

DAN TUI SHOU (ĆWICZENIA POJEDYNCZEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Xia ya fa li + zhi quan – nacisk w dół + cios prosty

Hou shou fuzhu zhi quan – cios prosty z wykorzystaniem drugiej ręki
Xia ya fa li + zuan quan – nacisk w dół + cios w górę
Hou shou fuzhu zuan quan – cios w górę z wykorzystaniem drugiej ręki
Cemian + heng quan – ściągnięcie w bok + uderzenie poziome
Hou shou fuzhu + heng quan – uderzenie poziome z pomocą drugiej ręki

Cemian + zai quan – ściągnięcie w bok i uderzenie w dół

Hou shou fuzhu + zai quan – uderzenie w dół z pomocą drugiej ręki

Guada zai quan – podciągnięcie po łuku i uderzenie w dół

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA PODWÓJNEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Gougua fa li + zhi quan – zahaczanie-przyciąganie + cios prosty

Fu’an qiu + zhi quan – naciskanie kuli + cios prosty
Piangua fa li + zhi quan – skośne przyciąganie + cios prosty
Gougua fa li + zuan quan – zahaczanie-przyciąganie + cios w górę
Fu’an qiu + zuan quan – naciskanie kuli + cios w górę
Piangua fa li + zuan quan – skośne przyciąganie + cios w górę
Fu’an qiu + heng quan – naciskanie kuli + uderzenie poziome
Gougua fa li + heng quan – zahaczanie-przyciąganie + uderzenie poziome
Piangua fa li + heng quan – skośne przyciąganie + uderzenie poziome
Fu’an qiu + zai quan – naciskanie kuli + uderzenie w dół
Gougua + zai quan – zahaczanie-przyciąganie + uderzenie w dół
Piangua + zai quan – skośne przyciąganie + uderzenie w dół

Xuanfa + zuan quan – wirowanie + uderzenie do góry

Xuanfa + heng quan – wirowanie + uderzenie poziomie

Xuanfa + zai quan – wirowanie + uderzenie w dół

SAN SHOU FUZHU XUNLIAN (ĆWICZENIA WPROWADZAJĄCE DO WOLNEJ WALKI)

Shuang ren dan zhang fanying xunlian – trening reakcji, dystansu i timingu w ćwiczeniu ciosu prostego w parach

MODUŁ 5.2

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Niao nan fei (daluan chengxu mo jin) – “ptakom trudno odlecieć” (szukanie siły ze zmianą kierunków)
Niao nan fei (liumianli tongshi mo jin) “ptakom trudno odlecieć” (szukanie siły we wszystkich kierunkach jednocześnie)
Niao nan fei (qian hou mo jin) – “ptakom trudno odlecieć” (szukanie siły w kierunku przód-tył)
Niao nan fei (zuo you mo jin) – “ptakom trudno odlecieć” (szukanie siły w kierunku otwarcie-zamknięcie)
Niao nan fei (shang xia mo jin) – “ptakom trudno odlecieć” (szukanie siły w kierunku góra-dół)

FALI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE)

Dengta fali – kopnięcie przydeptujące

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Paobu heng quan – ciosy poziome w biegu

Paobu zai quan – ciosy w dół w biegu

DA MIANQIU (ĆWICZENIA UDERZEŃ NA BAWEŁNIANEJ PIŁCE)

Zhang fa li, zhou fa li, tou fa li, jian fa li

DAN TUI SHOU (ĆWICZENIA POJEDYNCZEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Xia ya + zhi quan – kontrowanie
Hou shou fuzhu zhi quan – kontrowanie
Xia ya + zuan quan – kontrowanie
Houshou fuzhu zuan quan – kontrowanie

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA PODWÓJNEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Gougua fa li + zhi quan – kontrowanie
Fu’an qiu + zhi quan – kontrowanie
Piangua + zhi quan – kontrowanie
Fu’an qiu + zuan quan – kontrowanie
Gougua + zuan quan – kontrowanie
Piangua + zuan quan – kontrowanie

SAN SHOU FUZHU XUNLIAN (ĆWICZENIA WPROWADZAJĄCE DO WOLNEJ WALKI)

Gongfang xunlian – trening ataku-obrony

MODUŁ 5.3

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Zuo shi hunyuan zhuang (qian hou mo jin) – uniwersalna pozycje bojowe w siedzeniu (szukanie siły w kierunku przód-tył)
Zuo shi hunyuan zhuang (zuo you mo jin) – uniwersalna pozycje bojowe w siedzeniu (szukanie siły w kierunku otwarcie-zamknięcie)
Zuo shi hunyuan zhuang (shang xia mo jin) – uniwersalna pozycje bojowe w siedzeniu (szukanie siły w kierunku góra-dół)
Zuo shi hunyuan zhuang (daluan chengxu mo jin) – uniwersalna pozycje bojowe w siedzeniu (szukanie siły ze zmianą kierunków)
Zuo shi hunyuan zhuang (liumianli tongshi mo jin) – uniwersalna pozycje bojowe w siedzeniu (szukanie siły we wszystkich kierunkach jednocześnie)

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Dengta fali – kopnięcie przydeptujące

DA MIANQIU (ĆWICZENIA UDERZEŃ NA BAWEŁNIANEJ PIŁCE)

Kua fa li, xi fa li, kopnięcia

DAN TUI SHOU (ĆWICZENIA POJEDYNCZEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Cemian + heng quan – kontrowanie
Hou shou fuzhu + heng quan – kontrowanie

Cemian + zai quan – kontrowanie
Guada zai quan – kontrowanie
Hou shou fuzhu zai quan – kontrowanie

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA PODWÓJNEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Fu’an qiu + heng quan – kontrowanie

Gougua + heng quan – kontrowanie
Piangua + heng quan – kontrowanie
Xuanfa + heng quan – kontrowanie
Fu’an qiu + zai quan – kontrowanie
Xuanfa + zai quan – kontrowanie
Gougua + zai quan – kontrowanie
Piangua + zai quan – kontrowanie

SAN SHOU FUZHU XUNLIAN (ĆWICZENIA WPROWADZAJĄCE DO WOLNEJ WALKI)

San shou qiang bu – “uzyskiwanie korzystnej pozycji” (potocznie: “klepanka”) – elementy sparingu

SEKCJA SZÓSTA

MODUŁ 6.1

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Zuo shi gougua zhuang (qian hou mo jin) – siedząca pozycja zahaczania-przyciągania (szukanie siły w kierunku przód-tył)
Zuo shi gougua zhuang (zuo you mo jin) – siedząca pozycja zahaczania-przyciągania (szukanie siły w kierunku otwarcie-zamknięcie)
Zuo shi gougua zhuang (shang xia mo jin) – siedząca pozycja zahaczania-przyciągania (szukanie siły w kierunku góra-dół)
Zuo shi gougua zhuang (daluan chengxu mo jin) – siedząca pozycja zahaczania-przyciągania (szukanie siły ze zmianą kierunków)
Zuo shi gougua zhuang (liumianli tongshi mo jin) – siedząca pozycja zahaczania-przyciągania(szukanie siły we wszystkich kierunkach jednocześnie)

SHI LI

Wprowadzenie do swobodnego shi li – podstawy tńca jianwu

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Bianbu quanfa xunlian – ćwiczenie kombinacji uderzeń w połączeniu ze zmienną pracą stóp

DAN TUI SHOU (ĆWICZENIA POJEDYNCZEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Zhengpi fali – rąbanie w pionie

Cepi fa li – rąbanie w bok
Tou fali – uderzenie głowę

Jian fali – uderzenie barkiem

Zhou fali – uderzenie łokciem
Xi fali – uderzenie kolanem

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA PODWÓJNEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Tou fali – uderzenie głową

Jian fali – uderzenie barkiem

Zhou fali – uderzenie łokciem (z fu’an qiu, xuanfa i gouga)
Xi fali – uderzenie kolanem

SAN SHOU

Trening sparingowy

GUNFA – ĆWICZENIA Z KIJEM

Qian hou shi li
Mo gan – ocieranie kija
Qian hou fa li

MODUŁ 6.2

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Zuo shi pingbao zhuang (qian hou mo jin) – siedząca pozycja poziomego obejmowania (szukanie siły w kierunku przód-tył)

Zuo shi pingbao zhuang (zuo you mo jin) – siedząca pozycja poziomego obejmowania (szukanie siły w kierunku otwarcie-zamknięcie)
Zuo shi pingbao zhuang (shang xia mo jin) – siedząca pozycja poziomego obejmowania (szukanie siły w kierunku góra-dół)
Zuo shi pingbao zhuang (daluan chengxu mo jin) – siedząca pozycja poziomego obejmowania (szukanie siły ze zmianą kierunków)
Zuo shi pingbao zhuang (liumianli tongshi mo jin) – siedząca pozycja poziomego obejmowania (szukanie siły we wszystkich kierunkach jednocześnie)

ZONGHE SHI LI (MIESZANE SHI LI)

Tuifa shi li – mieszane shi li dla nóg

ZOUBU FA LI (ĆWICZENIA DYNAMICZNE Z KROKAMI)

Zonghe fa li

DAN TUI SHOU (ĆWICZENIA POJEDYNCZEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Tou fa li – kontrowanie

Zhou – kontrowanie
Zhengpi – kontrowanie
Cepi – kontrowanie

Jian – kontrowanie
Xi – kontrowanie

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA PODWÓJNEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Gougua tou fali – zahaczanie-przyciąganie i uderzenie głową – kontrowanie
Fu’an qiu tou fa li – naciskanie kuli i uderzenie głową – kontrowanie
Piangua tou fa li – skośne przyciąganie i uderzenie głową – kontrowanie
Xuanfa zhou – kontrowanie
Gougua zhou – kontrowanie
Fu’an qiu zhou – kontrowanie

Fu’an qiu + xi – kontrowanie
Gougua + xi – kontrowanie
Fu’an qiu + xi – kontrowanie
Xuanfa + xi – kontrowanie
Xuanfa jian fa li – kontrowanie

GUNFA – ĆWICZENIA Z KIJEM

Zuo you shi li
Zuo you fa li

MODUŁ 6.3

JIJI ZHUANG (ĆWICZENIA POZYCYJNE BOJOWE)

Zuo shi chengtuo zhuang (qian hou mo jin) – siedząca pozycja rozpierania-pchania (szukanie siły w kierunku przód-tył)
Zuo shi chengtuo zhuang (zuo you mo jin) – siedząca pozycja rozpierania-pchania (szukanie siły w kierunku otwarcie-zamknięcie)
Zuo shi chengtuo zhuang (shang xia mo jin) – siedząca pozycja rozpierania-pchania (szukanie siły w kierunku góra-dół)
Zuo shi chengtuo zhuang (daluan chengxu mo jin) – siedząca pozycja rozpierania-pchania (szukanie siły ze zmianą kierunków)
Zuo shi chengtuo zhuang (liumianli tongshi mo jin) – siedząca pozycja rozpierania-pchania (szukanie siły we wszystkich kierunkach jednocześnie)

SHUANG TUI SHOU (ĆWICZENIA PODWÓJNEGO PRZEPYCHANIA RĄK)

Zuo shi xiang qian fa li

Zuo shi gougua fa li
Zuo shi piangua fa li
Zuo shi xuanfa fa li
Zuo shi fu’an qiu fa li
Zuo shi piangua shoubei ji

Zuo shi gougua fa li – kontrowanie
Zuo shi fu’an qiu fa li – kontrowanie
Zuo shi xiang qian fa li – kontrowanie
Zuo shi piangua fa li – kontrowanie

Zuo shi piangua shoubei ji – kontrowanie
Zuo shi xuanfa fa li – kontrowanie

Zuo shi fanying

Zuo shi fanying gougua fa li

GUNFA – ĆWICZENIA Z KIJEM

Shang xia shi li
Shang xia fa li

Po ukończeniu poziomu podstawowego adepci przerabiają wersję średniozaawansowaną i zaawansowaną programu, po czym mogą przejść do etapu nieograniczonego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności.

Dodatkowo poznajemy też elementy klasycznego Xingyiquan.