内家武术与健身气功

Chińskie sztuki walki, w Kraju Środka określane ogólnym mianem Wushu, na Zachodzie częściej znane zaś jako Kung Fu obejmują wiele bardzo zróżnicowanych odmian. Tylko nieliczne z nich zaliczane są do tak zwanej wewnętrznej rodziny – Neijia. 

W systemach Neijia nacisk kładziony jest nie na typowy „zewnętrzny” trening fizyczny, lecz na „wewnętrzną” koordynację pomiędzy świadomością, a ruchem. Ruch prowadzony jest za pośrednictwem specyficznych, stopniowo rozwijanych w toku nauki wrażeń kinestetycznych. Użyteczna siła generowana jest poprzez subtelne skoordynowanie wszystkich części ciała, z zachowaniem dużego stopnia relaksu, bez użycia tak zwanej siły lokalnej.

W naszej Akademii działają sekcje następujących systemów wewnętrznych: Yiquan (I Chuan), Taijiquan (Tai Chi), oraz Baguazhang (Pa Kua).

Zajęcia mają charakter rekreacyjny. Większość naszych adeptów zainteresowanych jest przede wszystkim satysfakcją czerpaną z nauki, ćwiczeniem dla zdrowia oraz możliwością zachowania sprawności fizycznej i umysłowej do późnego wieku.

Wewnętrzne sztuki walki słyną ze swych walorów prozdrowotnych, ale w Chinach od najdawniejszych czasów powstawały także różne formy ćwiczeń, które z samego założenia miały służyć przede wszystkim utrzymaniu i poprawie stanu zdrowia. Stosowano m.in. terminy Daoyin i Tuna. W XX wieku przyjęło się je określać wspólnym mianem Qigong (Chi Kung). Szerzej, w odniesieniu nie tylko do tych ćwiczeń, ale całej idei dbania o zdrowie i służących temu środków używa się też terminów Yangsheng i Jianshen.


Naszą siedzibą jest Warszawa. Kameralna salka treningowa mieści się przy ul. Wąwolnickiej 1. W okresie letnim ćwiczymy na pobliskim skwerku lub w Parku Skaryszewskim. Praga Południe, Blisko centrum, w okolicy Saska Kępa, Kamionek, Grochów, Rondo Wiatraczna, Gocław. Dobry dojazd z innych dzielnic Warszawy

Akademia Yiquan – Strefa Tai Chi – Krąg Bagua – Studio Qigong