中国内家功夫

Chińskie sztuki walki, w Kraju Środka określane ogólnym mianem Wushu, na Zachodzie częściej znane zaś jako Kung Fu obejmują wiele bardzo zróżnicowanych odmian. Tylko nieliczne z nich zaliczane są do tak zwanej wewnętrznej rodziny – Neijia. 

W systemach Neijia nacisk kładziony jest nie na typowy „zewnętrzny” trening fizyczny, lecz na „wewnętrzną” koordynację pomiędzy świadomością, a ruchem. Ruch prowadzony jest za pośrednictwem specyficznych, stopniowo rozwijanych w toku nauki wrażeń kinestetycznych. Użyteczna siła generowana jest poprzez subtelne skoordynowanie wszystkich części ciała, z zachowaniem dużego stopnia relaksu, bez użycia tak zwanej siły lokalnej.

Do grupy systemów wewnętrznych zaliczane są przede wszystkim Xingyiquan (Hsing I), Baguazhang (Pa Kua) i Taijiquan (Tai Chi). Począwszy od początku XX wieku często są one uprawiane łącznie, ponieważ uważa się, że wzajemnie się dopełniają. W latach 20. XX wieku na bazie Xingyiquan, ale również pod wpływem Baguazhang i Taijiquan rozwijać się zaczął także nowoczesny Yiquan (I Chuan).

Oczywiście początkujący adepci powinni skupić się najpierw na nauce jednego, wybranego systemu. Na wyższych poziomach, jeśli podejmie się decyzję o poznawaniu różnych systemów, wskazane jest by jeden z nich traktować jako swój ulubiony, główny, a inne ćwiczyć jako uzupełnienie.

Nasze zajęcia mają charakter rekreacyjny. Większość adeptów zainteresowanych jest przede wszystkim satysfakcją czerpaną z nauki, ćwiczeniem dla zdrowia oraz możliwością zachowania sprawności fizycznej i umysłowej do późnego wieku.

Poza  sztukami walki oferujemy dodatkowo także naukę chińskich form ćwiczeń prozdrowotnych Qigong (Ch’i Kung) za pośrednictwem bezpłatnych kursów wideo online w połączeniu z odpłatnymi warsztatami w kontakcie bezpośrednim.


Naszą siedzibą jest Warszawa. Kameralna salka treningowa mieści się przy ul. Wąwolnickiej 1. W okresie letnim ćwiczymy na pobliskim skwerku lub w Parku Skaryszewskim. Praga Południe, Blisko centrum, w okolicy Saska Kępa, Kamionek, Grochów, Rondo Wiatraczna, Gocław. Dobry dojazd z innych dzielnic Warszawy

Andrzej Kalisz

Centrum Wewnętrznych Sztuk Walki

Akademia Yiquan – Strefa Tai Chi – Krąg Bagua