Baguazhang (Pa Kua Chang)

Baguazhang (Pa Kua) to system w którym szczególnie podkreśla się zwinność i gibkość, ruch wirowy, nieustanne przemieszczanie się i zmiany pozycji w stosunku do przeciwnika. W większości odmian ćwiczy się dużo rzutów i dźwigni.

Za twórcę Baguazhang uznaje się mistrza Dong Haichuan (1797-1882). Najbardziej popularne szkoły stworzyli jego uczniowie Yin Fu (1840-1909), Cheng Tinghua (1848-1900) i Liang Zhengpu (1863-1932).

Styl Gao, określany też jako gałąź Gao stylu Cheng, został stworzony przez mistrza Gao Yisheng (1866-1951), który był uczniem Cheng Tinghua – twórcy stylu Cheng, a także uczniem Li Cunyi (1847-1921) – słynnego mistrza Xingyiquan.

Gao Yisheng rozbudował zestaw 8 klasycznych sekwencji stylu Cheng ćwiczonych na kręgu do 14 – tak zwana głowa smoka, ciało smoka (8 głównych sekwencji) i ogon smoka (5 sekwencji dodatkowych). Ponadto rozwinął 8 sekwencji ćwiczonych głównie na linii prostej – po 8 technik w każdej, czyli razem 64 techniki korespondujące z ruchami sekwencji okrężnych.

Sekwencje okrężne stały się przede wszystkim metodą rozwijania koordynacji, umiejętności użycia całościowej siły w różnych kierunkach, płynnych zmian kierunku ruchu. Podkreśla się miękkość i ciągłość.

Ruchy sekwencji liniowych to natomiast bardziej konkretne techniki stosowane w walce. Ćwiczy się je także z partnerem, często nawet jako tak zwane formy podwójne. Tutaj podkreśla się dynamikę, gwałtowną emisję siły – widoczny jest wpływ systemu Xingyiquan.

Gao Yisheng układy okrężne określił mianem xiantian, a liniowe houtian. Xiantian (przed niebem) to „przedurodzeniowe” – a więc wrodzone, przyrodzone, naturalne, natomiast houtian (po niebie), to „pourodzeniowe” – nabyte, wyuczone. Stąd układy okrężne, których celem jest głównie wydobycie i rozwinięcie naszego naturalnego potencjału określono mianem xiantian. Układy liniowe, służące bezpośrednio nabyciu, wyuczeniu metod walki nazwano natomiast houtian.

Styl Gao Yishenga popularny jest przede wszystkim w Tianjinie i jego okolicach, w Cangzhou oraz w prowincji Shandong. Został też przeniesiony do Hong Kongu i na Tajwan. Obecnie istnieje wiele ośrodków w USA i w Europie.

Na Tajwanie jako pierwszy stylu Gao zaczął nauczać Zhang Junfeng (1902-1974). Propagował on także Xingyiquan i Taijiquan. Najsłynniejszymi z uczniów Zhanga byli bracia Hong Yixiang, Hong Yimian i Hong Yiwen. Hong Yixiang (1925-1993) założył szkołę Tangshoudao, gdzie poza systemami wewnętrznymi nauczany był też styl zaliczany do Shaolin. Uczniem tej szkoły został Luo Dexiu, który w latach 70. XX wieku wielokrotnie reprezentował ją z sukcesami w turniejach walk pełnokontaktowych. Luo ucząc się u Hong Yixianga korzystał też ze wskazówek jego braci. Poznając cały repertuar szkoły Tangshoudao Luo szczególnie skupiał się na nauce stylu Gao Baguazhang. Ponadto w okresie służby wojskowej poznawał styl Cheng Baguazhang z linii mistrza Sun Xikun. Studiował także wszelkie dostępne materiały dotyczące sztuki Bagua. Specjalizując się w Baguazhang, kontynuuje tradycję nauczania różnych systemów wewnętrznych.

Szczegółowy program szkolenia.