Baguazhang (Pa Kua Chang)

Baguazhang (Pa Kua) to system w którym szczególnie podkreśla się zwinność i gibkość, ruch wirowy, nieustanne przemieszczanie się i zmiany pozycji w stosunku do przeciwnika. W większości odmian ćwiczy się dużo rzutów i dźwigni.

Nazwa odnosi się do starożytnej koncepcji ośmiu trygramów – bagua, symbolizujących różne fenomeny/zjawiska natury. Kombinacje trygramów tworzą natomiast 64 heksagramy. Stąd w większości szkół Baguazhang występuje 8 głównych sekwencji ruchowych ćwiczonych na okręgu. Spotyka się też zestawy 64 sekwencji, które w niektórych szkołach ćwiczone są w chodzeniu po okręgu, a w innych na linii prostej.

Za twórcę Baguazhang uznaje się mistrza Dong Haichuan (1797-1882). Najbardziej popularne szkoły stworzyli jego uczniowie Yin Fu (1840-1909), Cheng Tinghua (1848-1900) i Liang Zhengpu (1863-1932).

Styl Gao, określany też jako gałąź Gao stylu Cheng, został stworzony przez mistrza Gao Yisheng (1866-1951), który był uczniem Cheng Tinghua – twórcy stylu Cheng, a także uczniem Li Cunyi (1847-1921) – słynnego mistrza Xingyiquan.

Styl Gao Yishenga zawiera osiem bazowych sekwencji na okręgu, sekwencje dodatkowe ćwiczone w podobny sposób, a także sześćdziesiąt cztery sekwencje, podzielone na osiem grup, w których ćwiczący porusza się po prostej, zygzakiem lub w bardziej złożony sposób w stosunku do bazowej linii prostej.

Tak zwane sekwencje okrężne traktuje się w dużej mierze jako metodę rozwijania naturalnego ludzkiego potencjału – w tym koordynacji, umiejętności użycia całościowej siły w różnych sytuacjach, w różnych kierunkach, płynnych, a zarazem zaskakujących przeciwnika zmian kierunku ruchu. Nieliczna liczba ruchów tworzy ogólne schematy, które mogą być bazą dla wielu praktycznych rozwiązań. Nauka sekwencji liniowych pozwala bezpośrednio poznać całe bogactwo metod stosowanych w walce, i odnieść je do ruchów sekwencji okrężnych.

Styl Gao Yishenga popularny jest przede wszystkim w Tianjinie i jego okolicach, w Cangzhou oraz w prowincji Shandong. Został też przeniesiony do Hong Kongu i na Tajwan. Obecnie istnieje wiele ośrodków w USA i w Europie.

Na Tajwanie jako pierwszy stylu Gao zaczął nauczać Zhang Junfeng (1902-1974). Propagował on także Xingyiquan i Taijiquan. Najsłynniejszymi z uczniów Zhanga byli bracia Hong Yixiang, Hong Yimian i Hong Yiwen. Hong Yixiang (1925-1993) założył szkołę Tangshoudao, gdzie poza systemami wewnętrznymi nauczany był też styl zaliczany do Shaolin. Uczniem tej szkoły został Luo Dexiu, który w latach 70. XX wieku wielokrotnie reprezentował ją z sukcesami w turniejach walk pełnokontaktowych. Luo ucząc się u Hong Yixianga korzystał też ze wskazówek jego braci. Poznając cały repertuar szkoły Tangshoudao Luo szczególnie skupiał się na nauce stylu Gao Baguazhang. Ponadto w okresie służby wojskowej poznawał styl Cheng Baguazhang z linii mistrza Sun Xikun. Studiował także wszelkie dostępne materiały dotyczące sztuki Bagua. My uczymy się od jego europejskiego przedstawiciela Edwarda Hinesa.

Szczegółowy program szkolenia.