Baguazhang (Pa Kua Chang)

Baguazhang (Pa Kua) to system w którym szczególnie podkreśla się zwinność i gibkość, ruch wirowy, nieustanne przemieszczanie się i zmiany pozycji w stosunku do przeciwnika. Ćwiczy się dużo rzutów i dźwigni.

Za twórcę Baguazhang uznaje się mistrza Dong Haichuan (1797-1882). Najbardziej popularne szkoły stworzyli jego uczniowie Yin Fu (1840-1909), Cheng Tinghua (1848-1900) i Liang Zhengpu (1863-1932).

Styl Gao został stworzony przez mistrza Gao Yisheng (1866-1951), który był uczniem Cheng Tinghua – twórcy stylu Cheng, a także uczniem Li Cunyi (1847-1921) – słynnego mistrza Xingyiquan. W stylu Gao ćwiczy się przede wszystkim 8 sekwencji wykonywanych na kręgu, pochodzących ze stylu Cheng, a także 64 techniki, pogrupowane w 8 sekwencji, ćwiczone na linii prostej. Występują tutaj też układy podwójne – ćwiczone z partnerem.

Styl Gao popularny jest w Tianjinie, na Tajwanie i w Hongkongu. Uprawiany jest także w USA i w Europie. My poznajemy przekaz z Tajwanu – linia Zhang Junfeng -> Hong Yixiang -> Luo Dexiu i inni, za pośrednictwem przedstawicieli europejskich.

Szczegółowy program szkolenia.