Baguazhang (Pa Kua Chang)

Baguazhang (Pa Kua) to system w którym szczególnie podkreśla się zwinność i gibkość, ruch wirowy, nieustanne przemieszczanie się i zmiany pozycji w stosunku do przeciwnika. Ćwiczy się dużo rzutów i dźwigni.

Za twórcę Baguazhang uznaje się mistrza Dong Haichuan (1797-1882). Najbardziej popularne szkoły stworzyli jego uczniowie Yin Fu (1840-1909), Cheng Tinghua (1848-1900) i Liang Zhengpu (1863-1932).

Styl Gao został stworzony przez mistrza Gao Yisheng (1866-1951), który był uczniem Cheng Tinghua. Zawiera on 8 sekwencji wykonywanych na kręgu, pochodzących ze stylu Cheng, a także 64 techniki pogrupowane w 8 sekwencji ćwiczone na linii prostej. Występują tutaj także układy podwójne – ćwiczone z partnerem.

Uczniem Gao Yishenga był Wu Jinyuan (1897-1993), który poznawał także inne systemy. Program nauczania w tej linii przekazu poza „jądrem” stylu Gao obejmuje także formy Xingyiquan, Wujiquan, Wudangquan i wiele form ćwiczeń z bronią. Obecnym spadkobiercą jest Wu Guozheng – syn Wu Jinyuana.

„Krąg Bagua” to nazwa sekcji, która działa w ramach Centrum Sztuki Walki „Akademia Yiquan”.