Cztery klucze Qigong: Da, Man, Ting, Guan

大 Da – Wielki

Gdy wstępnie opanujesz dany układ Qigong, następnie powinieneś/powinnaś postarać się o powiększenie zakresu ruchów. To znaczy, gdy zakończysz dany ruch, należy jeszcze troszkę go „przeciągnąć”. Słowa Wielki nie można nie doceniać, ono odgrywa ogromną rolę. Po pierwsze mamy tutaj funkcję rozciągania ścięgien (tkanek miękkich) i kości (dotyczy głównie przestrzeni stawowych i międzykręgowych), dzięki czemu mięśnie i stawy stają się bardziej elastyczne i zrelaksowane. Z punktu widzenia Qigong dzięki zastosowaniu tej zasady możliwe jest zwiększenie przestrzeni pomiędzy kręgami i pomiędzy organami, co sprzyja swobodnemu przepływowi krwi i Qi.

慢 Man – Powolny

Z punktu widzenia tradycyjnej chińskiej medycyny i teorii Qigong, brak harmonii pomiędzy formą, Qi i duchem jest przyczyną niepokojów i chorób. Dlatego głównym kierunkiem treningu jest dążenie do zjednoczenia, zharmonizowania formy (ciała), Qi (oddechu i tzw. wewnętrznego Qi) oraz ducha (świadomości). By to osiągnąć musimy spowolnić nasze ruchy, ponieważ tylko dzięki temu spowolnieniu będziemy mieć dostatecznie dużo czasu, żeby w pełni skupić się na szczegółach ruchu. Wówczas przepływ krwi i Qi może zharmonizować się z ruchem.

停 Ting – Zatrzymanie

Przez zatrzymanie rozumiemy krótką pauzę, gdy dany ruch osiągnie maksimum. Na przykład w Baduanjin (Osiem Kawałków Brokatu), w sekwencji Podtrzymywanie Nieba Żeby Wyregulować Potrójny Ogrzewacz, gdy dłonie zostaną podniesione, nie opuszczaj ich od razu, zamiast tego zatrzymaj się i „rozluźnij” oddech. Odczujesz, że ciało rozciągnie się jeszcze bardziej, niż tylko przy zastosowaniu zasady Da – Wielki. Ting – zatrzymanie daje nam też więcej czasu, by skupić się i skontrolować prawidłowość wykonania ruchu. Można więc powiedzieć, że Zatrzymanie to najwyższy stopień Powolności. Istnieje popularne wśród ćwiczących powiedzenie: „Sto ćwiczeń ruchowych nie dorównuje jednemu ćwiczeniu statycznemu”. Z pewnego punktu widzenia podkreśla ono znacznie Ting – Zatrzymania.

观 Guan – Obserwacja

Obserwacja oznacza obserwowanie i doświadczanie. Podczas każdego ruchu powinniśmy zdawać sobie sprawę jakie części ciała biorą w nim udział i jakie są odczucia. W ten sposób nasze ruchy będą się stawać coraz bardziej poprawne, i ich wykonywanie będzie coraz bardziej sprzyjać osiągnięciu celu ćwiczenia. Na przykład przy Podtrzymywaniu Nieba Żeby Wyregulować Potrójny Ogrzewacz, jak faktycznie możemy go wyregulować? Tylko jeśli to poczujesz, możesz to w pełni zrozumieć. Na przykład gdy unosisz ręce, w tym samym czasie stopy jakby opadają, a środkowa część ciała jest rozluźniona. W ten sposób mamy siłę skierowaną do góry, siłę skierowaną w dół, i rozluźnienie pośrodku. W ten sposób jesteśmy zgrani z fizjologiczną funkcją potrójnego ogrzewacza: „Górny ogrzewacz jest jak mgła, środkowy wilgotny, dolny jak wypełniony wodą kanał” i osiągamy cel regulacji potrójnego ogrzewacza. Ćwiczenia Qigongu Prozdrowotnego opierają się na obserwacji i doświadczaniu (odczuwaniu).

Materiał udostępniany przez Chińskie Stowarzyszenie Qigongu Prozdrowotnego

Przekład z chińskiego: Andrzej Kalisz