Wu Tai Chi – forma z mieczem

Forma 13 sekwencji miecza stylu Wu (Hao) Tai Chi

起式 Qi Shi – sekwencja rozpoczynająca:

1. 进步接剑 Jin Bu Jie Jian – krok do przodu i przełożenie miecza

2. 反腕劈剑 Fan Wan Pi Jian – odwrócenie nadgarstka i cięcie

3. 进步刺剑 Jin Bu Ci Jian – krok do przodu i kłucie

4. 转身裹砍 – Zhuan Shen Guo Kan – obrót ciała i cięcie zawijające

5. 环步弓刺 Huan Bu Gong Ci – okrężny krok i kłucie w pozycji łucznika

6. 转身挑刺 – Zhuan Shen Tiao Ci – obrót ciała i kłucie

7. 抬腿刺剑 – Tai Tui Ci Jian – uniesienie nogi i kłucie

13 sekwencji głównych:

1. 进步绷剑 Jin Bu Beng Jian – krok do przodu i zawiązanie

2. 退步剪形 Tui Bu Jian Xing – krok do tyłu i forma nożyc

3. 进步裹砍 Jin Bu Guo Kan – krok do przodu i cięcie zawijające

4. 上步刺剑 Shang Bu Ci Jian – krok do przodu i kłucie

5. 转身劈头剑 Zhuan Shen Pi Tou Jian – obrót ciała i cięcie przez głowę

6. 进步炮剑 Jin Bu Pao Jian – krok do przodu i armatnie uderzenie

7. 退步勾挂 Tui Bu Gou Gua – krok do tyłu, zahaczenie i przeciągnięcie

8. 藏身剑 Cang Shen Jian – zasłona ciała

9. 左右劈剑 Zuo You Pi Jian – cięcie lewe i prawe

10. 抱剑 Bao Jian – obejmowanie

11. 托剑 Tuo Jian – podpieranie

12. 进步阳手剪腕 Jin Bu Yang Shou Jian Wan – krok do przodu i nożyce ręki yang

13. 进步阴手剪腕 Jin Bu Yin Shou Jian Wan – krok do przodu i nożyce ręki yin

收式 Shou Shi – sekwencja kończąca