Artykuły o Taijiquan (Tai Chi)

Mistrz Zhai Weichuan

Uczniowie z Polski z mistrzami Zhai Weichuan i Zhai Shizong przed siedzibą Instytutu w Guangfu

Mistrz Zhai Weichuan urodził się w roku 1942 w Guangfu w powiecie Yongnian – kolebce stylów Yang i Wu Tai Chi Chuan. Jest jednym z głównych przedstawicieli piątego pokolenia mistrzów stylu Wu, posiadającym oficjalny, państwowy tytuł Spadkobiercy Chińskiego Dziedzictwa Kultury Niematerialnej, a także stopień 8 duan Chińskiego Związku Wushu. Jest też specjalistą w zakresie stylu Wu w komisji Tai Chi Chuan Chińskiego Towarzystwa Seniorów oraz w komisji Tai Chi Chuan Chińskiego Centrum Edukacji Fizycznej. Obecnie wraz z synem Zhai Shizong rozwija Instytut Yongnian Yuxiang Tai Chi Chuan w Guangfu. Jego rodzina jest spowinowacona z rodziną Wu, jako że z rodu Zhai pochodziła żona twórcy stylu Wu Tai Chi Chuan – Wu Yuxianga.

Naukę stylu Wu rozpoczął w wieku 12 lat, jako uczeń mistrza Wei Peilin (1913-1961), który był uczniem Li Xunzhi (1882-1944) – spadkobiercy stylu w trzecim pokoleniu (Wu Yuxiang → Li Yiyu → Li Xunzhi). Po śmierci mistrza Wei został uczniem innego z najlepszych uczniów Li Xunzhi – mistrza Yao Jizu (1917-1998). Pod okiem tych dwóch mistrzów dogłębnie poznał styl Wu, a następnie rozwinął swoje indywidualne podejście i sam został zaliczony do grona najwybitniejszych mistrzów tego stylu.

Nauczać zaczął w latach 80. XX wieku. Prowadził szkolenia w wielu częściach Chin, w tym na wyższych uczelniach, a także w Japonii, Korei Południowej i Malezji. Wraz z uczniami uczestniczył w produkcji filmu „Tajemnice Tai Chi Chuan” – najważniejszego dokumentu chińskiej telewizji przedstawiającego sześć głównych odmian tej sztuki. Napisał wiele książek i wyprodukował wiele materiałów szkoleniowych wideo.

Andrzej Kalisz