Artykuły o Yiquan (I Chuan)

Nauczyciel i uczeń

ZASADA POŁĄCZENIA PROWADZENIA PRZEZ NAUCZYCIELA Z AKTYWNOŚCIĄ UCZNIA

W nauce umiejętności mamy do czynienia z procesem w którym nauczyciel naucza, a uczeń się uczy. Nauczanie i uczenie się to jedna całość. Czynności te są z jednej strony oddzielne, z drugiej wzajemnie na siebie wpływają.

Nauczyciel powinien w oparciu o własne doświadczenie i rozumienie jak najpełniej wykorzystywać aktywność i kreatywność, by uczeń jak najszybciej opanował podstawową wiedzę i umiejętności yiquan.

Zadaniem nauczyciela nie jest po prostu wyjaśnienie i zademonstrowanie ruchów i ćwiczeń. O wiele ważniejsze jest doprowadzenie do wykorzystania charakterystycznych umiejętności w walce, do tego by w ciele ucznia wyraziły się te siły – umiejętności, które są specyficzne dla yiquan.

Równocześnie rozwój ucznia zależy nie tylko od nauki ćwiczeń, ale w jeszcze większym stopniu od bezpośredniego poznawania i doświadczenia konkretnych umiejętności posiadanych przez nauczyciela. Tylko wtedy, poprzez osobiste doświadczenie, można stopniowo coraz lepiej rozumieć cel tej nauki.

Nauczyciel naucza i słowem i ciałem, i bezpośrednim wyjaśnieniem i pośrednią inspiracją, i … niedopowiedzeniem. Wówczas uczeń musi wykazać aktywność w nauce, a nauczyciel weryfikuje sensowność poszukiwań ucznia.

Tylko przez połączenie prowadzenia przez nauczyciela z aktywnością ucznia można zrealizować zadanie nauczania i nauki yiquan.

Autor: Yao Chengguang
Redakcja: Xie Yongguang
Przekład z chińskiego: Andrzej Kalisz