Artykuły o Taijiquan (Tai Chi)

58 ćwiczeń walki

58 ćwiczeń walki stylu Wu Tai Chi

 1. 小缠腕 Xiǎo chán wàn – małe zawinięcie nadgarstka,
 2. 引蛇出洞 Yǐn shé chū dòng – wywabienie węża z nory,
 3. 飞仙掌 Fēi xiān zhǎng – dłoń lecącego nieśmiertelnego,
 4. 迎门靠 Yíng mén kào – powitanie w bramie,
 5. 阴阳互变 Yīn yáng hù biàn – wzajemna przemiana yin i yang,
 6. 压腕插腹 Yā wàn chā fù – naciskanie nadgarsta i wtykanie w brzuch,
 7. 双提按 Shuāng tí àn – podwójne unoszenie i naciskanie,
 8. 丢腕取中 Diū wàn qǔ zhōng – utrata nadgarstka i przechwycenie środka,
 9. 提腿按 Tí tuǐ àn – naciskanie z podniesieniem nogi,
 10. 闷劲按 Mèn jìn àn – naciskanie tłumiące siłę,
 11. 杀人不见血 Shā rén bù jiàn xiě – bezkrwawe rozstrzygnięcie,
 12. 撇雁翅 Piē yàn chì – skrzydło gęsi,
 13. 穿喉顶裆 Chuān hóu dǐng dāng – atak na krtań i krocze,
 14. 单提 Dān tí – pojedyncze podniesienie,
 15. 双提 Shuāng tí – podwójne podniesienie,
 16. 单鞭 Dān biān – pojedynczy bicz,
 17. 桓猴拍鼓 Huán hóu pāi gǔ – markiz Huan uderza w bęben,
 18. 对心掌 Duì xīn zhǎng – dłoń skierowana ku sercu,
 19. 通天炮 Tōngtiān pào – wystrzał w niebo,
 20. 玉女捧盘 Yù nǚ pěng pán – jadeitowa dziewczyna podnosi talerz,
 21. 里靠 Lǐ kào – wewnętrzne napieranie,
 22. 分手拥 Fēnshǒu yōng – obejmowanie z rozdzieleniem rąk,
 23. 外拴肘 Wài shuān zhǒu – łokieć na zewnątrz,
 24. 十字跌 Shízì diē – obalenie krzyżowe,
 25. 顺劲反拿 Shùn jìn fǎn ná – przechwycenie zgodnie z impetem,
 26. 双峰贯耳 Shuāng fēng guàn ěr – podwójne ostrza przenikają uszy,
 27. 铁拐肘 Tiě guǎi zhǒu – łokieć żelaznej laski,
 28. 手采肘挒 Shǒu cǎi zhǒu liè – ręka zrywa, łokieć rozdziela,
 29. 袖里一点红 Xiù lǐ yī diǎn hóng – trochę czerwonego w rękawie,
 30. 二仙传道 Èr xiān chuán dào – dwóch nieśmiertelnych przekazuje Tao,
 31. 顺劲击肩 Shùn jìn jī jiān – uderzenie barkiem zgodnie z impetem,
 32. 架肘打腹 Jià zhǒu dǎ fù – kontakt z łokciem i uderzenie w brzuch,
 33. 对心肘 Duì xīn zhǒu – łokieć skierowany ku sercu,
 34. 单銮袍 Dān luán páo – pojedyncza suknia z dzwoneczkami,
 35. 外靠 Wài kào – zewnętrzne napieranie,
 36. 不遮不架 Bù zhē bù jià – bez nakrywania i nawiązywania kontaktu,
 37. 里拴肘 Lǐ shuān zhǒu – łokieć do wewnątrz,
 38. 朝天一柱香 Cháo tiān yī zhù xiāng – kadzidło skierowane ku niebu,
 39. 分手按 Fēnshǒu àn – naciskanie z rozdzielaniem dłoni,
 40. 单臂后拔根 Dān bì hòu bá gēn – tylne wyrwanie korzeni jedną ręką,
 41. 单臂前拔根 Dān bì qián bá gēn – przednie wyrwanie korzeni jedną ręką,
 42. 单鞭救主 Dān biān jiù zhǔ – pojedynczy bicz ratuje gospodarza,
 43. 摇指寻梅 Yáo zhǐ xún méi – kołysanie palcami w poszukiwaniu śliwy,
 44. 迎面掌 Yíng miàn zhǎng – dłoń spotykająca twarz,
 45. 阴阳相生 Yīn yáng xiāng shēng – yin i yang wzajemnie się rodzą,
 46. 点喉进肘 Diǎn hóu jìn zhǒu – uderzenie na krtań i wejście łokciem,
 47. 外插腿 Wài chā tuǐ – zewnętrzne wsunięcie nogi,
 48. 顺劲反拿 (二)Shùn jìn fǎn ná (2) przechwycenie zgodnie z impetem (2)
 49. 阴阳合击 Yīn yáng hé jí – łączny atak yin i yang,
 50. 双撞捶 Shuāng zhuàng chuí – podwójny młot,
 51. 塔手压腕 Tǎ shǒu yā wàn – złączenie rąk i nacisk na nadgarstek,
 52. 进步棚按 Jìn bù péng àn – rozpieranie i naciskanie z krokiem do przodu,
 53. 上下合拿 Shàngxià hé ná – przechwycenie na górze i na dole,
 54. 转腰摔 Zhuǎn yāo shuāi – rzut przez skręt talii,
 55. 拗步左打 Ǎo bù zuǒ dǎ – skośny krok i lewe uderzenie,
 56. 拗步右打 Ǎo bù yòu dǎ – skośny krok i prawe uderzenie,
 57. 提手肘击 Tí shǒu zhǒu jī – podniesienie ręki i atak łokciem,
 58. 踹膝跌 Chuài xī diē – obalenie przez kopnięcie na kolano.