Prozdrowotny Qigong

Qigong to wiele różnych chińskich form ćwiczeń, uprawianych głównie dla zdrowia

W Chinach on najdawniejszych czasów powstawały rozmaite formy ćwiczeń dla zdrowia, historycznie znane pod różnymi nazwami. W drugiej połowie XX wieku zaczęto je wszystkie łącznie określać terminem Qigong.

My proponujemy naukę stosunkowo prostych metod, wybranych do popularyzacji w Chinach przez Centrum Zarządzania Qigongiem Prozdrowotnym przy Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej: m.in. Daoyin z MawangduiBaduanjin, Dawu, Yijinjing, Wuqinxi, Taiji YangshengzhangLiuzijue.

Opanowanie każdej z tych form ćwiczeń jest stosunkowo łatwe i nie wymaga dużo czasu. By mogły je poznawać także osoby, które nie mogą regularnie uczestniczyć w zajęciach, oferujemy możliwość uczestnictwa w szkoleniach online – korzystając z nagrań wideo oraz konsultacji w formie wideo, a także w miarę możliwości uczestnictwa w konsultacjach w bezpośrednim kontakcie z instruktorem oraz w okresowo organizowanych warsztatach, spotkaniachzlotach.

Specjalna strona poświęcona tym szkoleniom: Studio Qigong Online

Zapraszamy także do Studia Qigong Online na Facebooku, gdzie regularnie zamieszczane są komunikaty i ciekawostki.

Materiał promocyjny Chińskiego Stowarzyszenia Qigongu Prozdrowotnego