Qigong (Ch’i Kung)

W Chinach on najdawniejszych czasów powstawały rozmaite formy ćwiczeń dla zdrowia, historycznie znane pod różnymi nazwami. W drugiej połowie XX wieku zaczęto je wszystkie łącznie określać terminem Qigong (Ch’i Kung).

My proponujemy naukę stosunkowo prostych metod, wybranych do popularyzacji w Chinach przez Centrum Zarządzania Qigongiem Prozdrowotnym przy Głównym Urzędzie Kultury Fizycznej: m.in. Baduanjin, Daoyin z Mawangdui, Wuqinxi, Dawu, Taiji Yangshengzhang, Yijinjing, Liuzijue.

Opanowanie każdej z tych form ćwiczeń jest stosunkowo łatwe i nie wymaga dużo czasu. Zainteresowanym oferujemy możliwość uczestnictwa w szkoleniach online – korzystając z nagrań wideo w połączeniu z okresowo organizowanymi warsztatami w kontakcie bezpośrednim.

Specjalna strona poświęcona tym szkoleniom: Studio Qigong Online

Materiał promocyjny Chińskiego Stowarzyszenia Qigongu Prozdrowotnego