W czerwcu 2018 nasi uczniowie z Polski i Hiszpanii przebywali w Chinach, ćwicząc Yiquan u mistrza Yao Chengguang w szkole Zongxun Wuguan w Pekinie.