Artykuły o Taijiquan (Tai Chi)

Film o mistrzu Zhai

W lutym 2019 powstał krótki film przedstawiający wybitnego mistrza Zhai Weichuan.

Styl Wu Tai Chi powstał w starożytnym miasteczku Guangfu. Jego twórcą był Wu Yuxiang, uczeń Yang Luchana – twórcy stylu Yang oraz Chen Qingpinga  – przedstawiciela wersji xiaojia stylu Chen.

Spadkobiercą w drugim pokoleniu był Li Yiyu. W trzecim Hao Weizhen i Li Xunzhi. W czwartym Wei Peilin i Yao Jizu. Obecnie Zhai Weichuan, który był uczniem obydwu Wei Peilina i Yao Jizu jest głównym przedstawicielem tego stylu, uznanego oficjalnie za element dziedzictwa kultury niematerialnej Chin.

Mistrz Zhai urodził się i wychował w Guangfu. Tutaj trenował kilkadziesiąt lat. Uczestniczył w wielu konferencjach poświęconych Tai Chi i turniejach, zdobywając kilkadziesiąt pucharów i medali.

W 1999 roku jego uczeń Jia Haiqing założył szkołę podstawową z internatem, z profilem stylu Wu Tai Chi. Obecnie zatrudnionych jest tam ponad 30 nauczycieli, i uczęszcza ponad 1000 uczniów.

Po uzyskaniu statusu oficjalnego spadkobiercy stylu Wu, w 2018 roku mistrz Zhai utworzył w Guangfu Instytut Tai chi Wu Yuxianga, jako centralny ośrodek służący rozwojowi i popularyzacji tego stylu. Afiliowane ośrodki istnieją w wielu miastach w Chinach.