Różne wpisy

Wen i Wu

Jeden z nowych banerów powstałych dla nowo otwartej w Guangfu w powiecie Yongnian centralnej siedziby stylu Wu 武 mistrza Zhai Weichuan.

Najpierw krótko wyjaśnię pojęcia Wen i Wu. Otóż generalnie odnoszą się one do dwóch sfer edukacji, a także dwóch ścieżek kariery w strukturach państwowych w cesarskich Chinach.

Wen to nauka cywilna, klasyczna wiedza i sztuka. Wu to edukacja wojskowa. W cesarskich Chinach stanowisko w strukturach państwowuch zależało od poziomu edukacji określonego przez zdane egzaminy. Istniały egzaminy cywilne – Wen i wojskowe Wu.

Gdy zaczęto popularyzować sztuki walki (to co znamy obecnie ogólnie jako kung fu lub wushu) podkreślona została idea wszechstronnego wykształcenia. Adept powinien nie tylko uczyć się walki, ale rozwijać się w szeroko rozumianej nauce i sztukach. Stąd sformułowania „I Wen i Wu”, „Doskonalenie zarówno w Wen, jak i w Wu”.

A poniżej już treść baneru, pochodząca od mistrza Zhai Weichuan:

„Wen Wu – i Wen i Wu, to jest Taiji.

Droga Wen Taiji – prowadzeni przez teorię Yin i Yang studiujemy „naukę o życiu” ludzkiego ciała, studiujemy wewnętrzną harmonię wszystkich organów, harmonię człowieka i natury. Tak, by każdy mógł dożyć swoich przyrodzonych dni.

Droga Wu Taiji – to przede wszystkim studiowanie walki, a do tego przywiązuje się wagę do studiowania metod walki i teorii, emisji siły z Dantian, siły wypełnionej rozluźnionym opadaniem, by przy pomocy techniki walki kontrolować przeciwnika, wykorzystać jego siłę i przekonać go o swojej przewadze.”