Chińskie sztuki walki, w Kraju Środka określane ogólnym mianem Wushu, na Zachodzie częściej znane zaś jako Kung Fu obejmują wiele bardzo zróżnicowanych odmian. Tylko nieliczne z nich zaliczane są do tak zwanej wewnętrznej rodziny – Neijia. 

W systemach Neijia nacisk kładziony jest nie na typowy „zewnętrzny” trening fizyczny, lecz na „wewnętrzną” koordynację pomiędzy świadomością, a ruchem. Ruch prowadzony jest za pośrednictwem specyficznych, stopniowo rozwijanych w toku nauki wrażeń kinestetycznych. Użyteczna siła generowana jest poprzez subtelne skoordynowanie wszystkich części ciała, z zachowaniem dużego stopnia relaksu, bez użycia tak zwanej siły lokalnej. W dużej mierze wykorzystywane są sprężyste właściwości całego układu meridianów mięśniowo-powięziowych.

W naszej Akademii działają stałe sekcje dwóch chińskich systemów wewnętrznych:

W Yiquan nie ma ustalonych dłuższych  form – taolu, podczas gdy w Taijiquan jest to podstawowa metoda treningu. W praktycznym zastosowaniu Yiquan, prezentuje strategię dynamiczną i ofensywną, Taijiquan skupia się natomiast na miękkim neutralizowaniu siły przeciwnika i kontrowaniu.

Wewnętrzne sztuki walki słyną ze swych walorów prozdrowotnych, ale w Chinach od najdawniejszych czasów powstawały także różne formy ćwiczeń, które z samego założenia miały służyć przede wszystkim utrzymaniu i poprawie stanu zdrowia. Stosowano m.in. terminy Daoyin i Tuna. W XX wieku przyjęło się je określać wspólnym mianem Qigong. Szerzej, w odniesieniu nie tylko do tych ćwiczeń, ale całej idei dbania o zdrowie i służących temu środków używa się też terminów Yangsheng i Jianshen.

Nauczanie różnych form Qigongu Prozdrowotnego w naszej Akademii odbywa się poprzez połączenie kursów online oraz okresowo organizowanych zajęć, warsztatów i zlotów.


Naszą siedzibą jest Warszawa. Kameralna salka treningowa mieści się przy ul. Wąwolnickiej 1. W okresie letnim ćwiczymy na pobliskim skwerku lub w Parku Skaryszewskim. Praga Południe, blisko centrum, w okolicy Saska Kępa, Kamionek, Grochów, Rondo Wiatraczna, Gocław. Dobry dojazd z innych dzielnic Warszawy