Różne wpisy

30 nowych miejsc zajęć Wuqinxi

Od początku bieżącego roku w Bozhou, w prowincji Anhui utworzono 30 nowych punktów w których odbywają się zajęcia – Wuqinxi (Zabawy Pięciu Zwierząt), co umożliwia większej liczbie ludzi uprawianie tej formy Qigong w pobliżu miejsca zamieszkania. Punkty te znajdują się w różnych parkach, na placach, w miejscach gdzie rano i wieczorem spotykają się okoliczni mieszkańcy, 15 z nich w dzielnicach miejskich, 3 w prefekturze Guoyang, 7 w Lixin i 5 w Mengcheng. W ten sposób Bozhou zyskało jeszcze więcej powodów do tytułowania się Miastem Wuqinxi. We wszystkich tych miejscach umieszczono specjalne tablice informacyjne i zbierają się tam miłośnicy tych ćwiczeń.

W ostatnich latach miasto Bozhou aktywnie organizowało zajęcia prozdrowotnej kultury fizycznej dla swoich mieszkańców, popularyzując Zabawy Pięciu Zwierząt wśród różnych grup ludności, budując lokalną kulturę aktywności prozdrowotnej. Obecnie jest tutaj już około miliona ludzi uprawiających Wuqinxi. Cały czas wspierano kształcenie instruktorów tej formy Qigong i zwiększano liczbę miejsc w których odbywają się takie zajęcia. Obecnie jest tutaj już 450 takich miejsc uprawiania Qigong. Przede wszystkim ćwiczone są Zabawy Pięciu Zwierząt.

Chen Jing – dyrektor Centrum Promocji Wuqinxi w Bozhou mówi, że miasto będzie nadal zwiększać liczbę takich punktów nauczania i ćwiczenia oraz liczbę instruktorów, by zapewnić jak największej liczbie mieszkańców możliwość uprawiania tych ćwiczeń prozdrowotnych.

Od tłumacza: Miasto Bozhou wraz z podległymi prefekturami liczy sobie około 5 mln mieszkańców.

Źródło: Chińskie Stowarzyszenie Qigongu Prozdrowotnego za „Zhangshang Bozhou” (Bozhou na dłoni), 11 kwietnia 2022.

Przekład z chińskiego: Andrzej Kalisz