Daoyin z Mawangdui – punkty i kanały

Uwaga! Tekst ten przeznaczony jest dla ćwiczących formę Qigong – Daoyin z Mawangdui.

Przenoszenie uwagi pomiędzy określonymi punktami i wzdłuż określonych kanałów.

起式 qǐ shì – sekwencja rozpoczynająca:

 • podczas podnoszenia ramion punkty 劳宫 láogōng,
 • podczas opuszczania ramion 丹田 dāntián.

挽弓 wǎn gōng – napinanie łuku:

 • kanał płuc – punkty 中府zhōngfǔ -> 尺泽chǐzé -> 少尚 shǎoshàng.

引背 yǐn bèi – rozciąganie pleców:

 • kanał jelita grubego – 商阳 shāngyáng -> 曲池 qūchí -> 迎香 yíngxiāng.

凫浴 fú yù – kąpiąca się kaczka:

 • kanał żołądka – 承泣 chéngqì -> 天枢 tiānshū -> 足三里 zúsānlǐ.

龙登 lóng dēng – wznoszący się smok:

 • kanał śledziony – 隐白 yǐnbái -> 阴陵泉 yīnlíngquán -> 打包 dǎbāo.

鸟伸 niǎo shēn – przeciągający się ptak:

 • kanał serca – 极泉 jíquán -> 少海 shǎohǎi -> 少冲 shǎochōng.

引腹 yǐn fù – rozciąganie brzucha:

 • kanał jelita cienkiego – 少泽 shǎozé -> 小海 xiǎohǎi -> 听宫 tīnggōng.

鸱视 chī shì – spoglądająca sowa:

 • kanał pęcherza moczowego – głowa (bez dokładniejszego określenia punktu) -> 委中 wěizhōng -> 至阴 zhìyīn.

引腰 yǐn yāo – rozciąganie talii:

 • kanał nerek – 涌泉 yǒngquán -> 阴谷 yīngǔ -> 俞府 yúfǔ.

雁飞 yàn fēi – lecąca gęś:

 • kanał osierdzia – 天池 tiānchí -> 曲泽 qūzé -> 中冲 zhōngchōng.

鹤舞 hè wǔ – tańczący żuraw:

 • kanał potrójnego ogrzewacza – 关冲 guānchōng -> 天井 tiānjǐng -> 丝竹空 sīzhúkōng.

仰呼 yǎng hū – wygięcie do tyłu i wydech:

 • kanał woreczka żółciowego – 瞳子髎 tóngziliáo -> 环跳 huántiào -> 足窍阴 zúqiàoyīn.

折阴 zhé yīn – zgięcie yin:

 • kanał wątroby – 大敦 dàdūn -> 曲泉 qūquán -> 期门 qīmén.

收式 shōu shì – sekwencja kończąca:

 • podczas pierwszego objęcia 阙膻中 quēshānzhōng,
 • podczas drugiego objęcia 中脘 zhōngwǎn,
 • podczas trzeciego objęcia 神阙 shénquē,
 • podczas utrzymywania pozycji ze złożonymi dłońmi 丹田dāntián,
 • podczas opuszczania dłoni, kierowanie 劳宫 láogōng ku 涌泉yǒng quán.

Opracował: Andrzej Kalisz