Czy po pięćdziesiątce można rozpocząć naukę Tai Chi?

Guo Yingna

Dzień dobry. Nazywam się Guo Yingna, mówią na mnie Na Taiji (Na Tai Chi).

Bardzo często spotykam osoby, które pytają mnie, czy w wieku 50 lat nie są zbyt starzy by rozpocząć naukę Tai Chi?”. Faktycznie nigdy nie jest zbyt późno na rozpoczęcie nauki. Ważne jest tylko, by uczyć się z pełnym zaangażowaniem. Wśród moich uczniów jest wielu starszych ode mnie i bardzo dobrze ćwiczą. To nasunęło mi pomysł, jak wyjaśnić naukę Tai Chi od podstaw, od zera.

Czym jest Tai Chi Chuan (Taijiquan)? Spójrzmy na te dwa znaki: 太极. 太 (Tai – naj, największy) to jakby znak 大 (Da – wielki) z dodaną małą kreską. 极 (Chi, lub w transkrypcji pinyin Ji – biegun) oznacza coś największego lub najmniejszego, Dialektyczny związek Yin i Yang uważamy za Tai Chi (Tai Ji). 拳 (Chuan, w transkrypcji pinyin Quan – pięść), to sztuka walki. Tai Chi Chuan (Taijiquan) to zatem sztuka walki, w której ruchy ciała ilustrują koncepcję Yin i Yang.

Tai Chi jest elementem tradycyjnej kultury. Przede wszystkim musimy dokonać właściwego wyboru. Obecnie funkcjonują na przykład następujące nurty Tai Chi Chuan (Taijiquan):

  • Tai Chi placowe (uprawiane na placach, w parkach) – ono jest najpopularniejsze,
  • Tai Chi sportowe na wysokim poziomie, gdzie jest dużo przeskoków, wysokie podskoki i spadanie do pozycji szpagatu – takie pokazy są bardzo atrakcyjne wizualnie,
  • Tai Chi, takie jakie prezentuje Ma Baoguo (przechwalający się niezwykłymi umiejętnościami walki, a przegrywający z kretesem gdy dochodzi do faktycznego pojedynku).

Te trzy nurty są dziś mocno krytykowane.

Popularność Tai Chi placowego sprawia, że wielu ludzi widzi Tai Chi jako formę umiarkowanej aktywności dla osób starszych. Z kolei poziom trudności ruchów Tai Chi sportowego, pokazowego jest zbyt wysoki dla przeciętnego człowieka. Z kolei Tai Chi takie jakie prezentuje Ma Baoguo stało się już tylko przedmiotem żartów i szyderstwa.

Ale prawdziwy Tai Chi Chuan (Taijiquan) nie jest taki, lecz jest formą tradycyjnej kultury, w której łączy się kultywowanie zdrowia, doskonalenie umysłu i charakteru oraz aspekt sztuki walki. Zwraca się tutaj uwagę na bliską relację nauczyciel – uczeń. Bardzo wielką wagę przywiązuje się tutaj do ćwiczeń podstawowych – Jibengong. Dlatego tutaj chciałam wyjaśnić co kryje się za pojęciem Tai Chi, żeby osoby, które chcą rozpocząć naukę, wiedziały jakie są możliwości wyboru, by nie błądziły niepotrzebnie po manowcach.

Guo Yingna z uczniami

Autor: Guo Yingna – uczennica mistrza Zhai Weichuan, instruktorka nauczająca w Handan

Przekład: Andrzej Kalisz