Skuteczność zhan zhuang jako ćwiczeń dla zdrowia

Chciałbym przedstawić Czytelnikom relacje dotyczące zdrowotnych walorów ćwiczeń zhan zhuang qigongu naturalnego systemu yiquan. Zapraszam do zapoznania się z relacjami dotyczącymi indywidualnych przypadków, jak i wynikami badań na większych grupach.

CZĘŚĆ I

W pierwszej części zawarte zostały opisy przypadków, dołączone przez braci Yao Chengguang i Yao Chengrong do książki ich ojca Yao Zongxuna – „Yiquan yangsheng”.

Mistrz Yao Chengguang prezentuje pozycję leżącą

Duan Bohai, mężczyzna, 56 lat, pracownik kierownictwa partyjnego jednego z wydawnictw w Pekinie. Pięć lat temu pojawiły się powtarzające się bóle obszaru serca, duszności, wzmożone pocenie. Objawy te ustępowały po zażyciu nitrogliceryny. Zdiagnozowano chorobę wieńcową. Lekarstwa nie przynosiły poprawy. Dwa lata temu pan Duan rozpoczął naukę pozycji zdrowotnych yiquan. Po dwóch miesiącach bóle ustąpiły, elektrokardiogram wykazał normalny stan.

Wang Yingcai, mężczyzna, 35 lat, lekarz jednego z pekińskich szpitali. W 1986 roku wystapiły u niego duszności i zaburzenia rytmu serca. Leczenie farmakologiczne nie przyniosło wyraźnych efektów. W 1987 roku rozpoczął naukę pozycji zdrowotnych yiquan. Po trzech miesiącach objawy ustąpiły. Wielokrotnie powtarzane badania EKG wykazywały stan poprawny.

Zhang Yuqing, mężczyzna, 50 lat, pracownik kierownictwa partyjnego w przedsiębiorstwie w Weihai w prowincji Shandong. W 1985 roku wystąpiły bóle serca, diagnoza brzmiała: zawał mięśnia sercowego. W efekcie terapii szpitalnej nastąpiła poprawa, ale po nieco bardziej intensywnej aktywności następowały zaburzenia rytmu serca, niespokojny sen, puchnięcie nóg. W 1986 roku przyjaciel polecił mu naukę yiquan. Rozpoczął od pozycji leżących, stopniowo przechodząc do stojących. Po pół roku ćwiczeń nastąpiła poprawa i mógł powrócić do normalnej pracy.

Li Huilan, kobieta, 35 lat, Przez 20 lat cierpiała na astmę oskrzelową. Objawy wzmagały się zimą, następowały trudności w oddychaniu, niespokojny sen, odkrztuszanie białej flegmy. Za każdym razem trafiała na leczenie do szpitala. W 1989 roku rozpoczęła naukę yiquan. Po trzech miesiącach problemy ustąpiły. W ciągu ostatnich pięciu lat wytrwale ćwiczyła i objawy nie powróciły.

Gao Quyong, mężczyzna, pracownik izby przemysłowej w Changzhi. Przez dwa lata cierpiał bółe w górnej części brzucha. Stwierdzono wrzody dwunastnicy. Po leczeniu farmakologicznym (lekarstwo „Tai Wei Mei”) objawy nie ustępowały. Dwukrotnie przebywał w szpitalu. Już miesiąc po rozpoczęciu nauki yiquan bóle ustąpiły i nie powróciły ponownie.

Meng Yuekun, mężczyzna, 48 lat. Przez kilka lat cierpiał na nadciśnienie. Zwykle pomiar wykazywał około 180/110. Po dwóch miesiącach praktyki zhan zhuang, ciśnienie spadło do 140/90. Zniknęły bóle i zawroty głowy.

Sun Yueguang, mężczyzna, 27 lat. Przez dwa lata cierpiał na bóle i zawroty głowy, bezsenność, osłabienie pamięci, apatia, polucje. Żadna forma terapii nie pomagała. Po miesiącu ćwiczeń yiquan polucje ustąpiły. Wytrwale kontynuował ćwiczenia i pozostałe problemy również ustąpiły.

Wang Xiaoyu, kobieta, 24 lata, robotnica. Przez 10 lat cierpiała na bezsenność. Zwykle zażywała lekarstwo „Zhen Jing”, ale wciąż miała trudności z zaśnięciem, co wpływało na jej normalną pracę. Po rozpoczęciu nauki yiquan, efekty były bardzo wyraźne, problemy ze snem ustąpiły.

Qian Yongli, mężczyzna, 49 lat. Dużo jadł, dużo pił, chudł, wydalał dużo moczu. Badanie wykazało cukrzycę drugiego typu. Leczenie farmakologiczne nie przynosiło wyraźnych efektów. Po jednym miesiącu treningu yiquan nastąpiła wyraźna poprawa. Po dwóch miesiącach odstawił leki. Do dziś nie nastąpił nawrót.

Zhong Qingyun, kobieta, 30 lat. Robotnica. Pięć lat temu pojawiło się obrzmienie brzucha, biegunka, osłabienie, chudnięcie. Zdiagnozowano wrzodowe zapalenie okrężnicy. Po rozpoczęciu praktyki zhan zhuang objawy osłabły, waga wzrosła. Po dwóch miesiącach wydalanie kału powróciło do normy (raz dziennie), waga powróciła do normy.

Liu xx, mężczyzna, 46 lat, robotnik fabryki maszyn elektrycznych w Pekinie. W 1986 roku cierpiał na rwę kulszową, bóle lewej strony ciała, od ramienia do kolana i podudzia. Nie mógł dłużej stać, siedzieć, chodzić. Różne formy leczenia nie przynosiły efektu. Po miesiącu wykonywania ćwiczeń yiquan objawy uległy osłabieniu. Po trzech miesiącach mógł się normalnie poruszać.

Yan xx, kobieta, 30 lat. Przez 4 lata wydalany stolec był twardy, po opróżnieniu występowało krwawienie. Stwierdzono, że ze względu na kompleksowość schorzenia, leczenie ukierunkowane nie przynosi efektów. Po rozpoczęciu ćwiczeń pozycji zdrowotnych yiquan nastąpił powrót to normalnego wypróżniania, bez krwawienia.

Deng xx, kobieta, 32 lata, robotnica fabryki nawozów sztucznych w prowincji Henan. Przez 10 lat cierpiała na bolesne miesiączki. Po rozpoczęciu nauki yiquan, bóle zniknęły. Przez kilka lat, gdy wytrwale ćwiczyła, problem nie powrócił.

Li xx, mężczyzna, 28 lat, policjant z Pekinu. Cierpiał przez pięć lat na złożone schorzenie nerek. Zażywał lekarstwa, ale wciąż miał zawroty głowy, odczuwał osłabienie, badanie wykazywało zbyt wysoki poziom białka w moczu. Dwa lata temu rozpoczął naukę yiquan. Po miesiącu ustąpiły zawroty głowy, zawartość białka w moczu zmniejszyła się. Po pół roku wytrwałych ćwiczeń nastąpił powrót do normalnego stanu.

Gong xx, mężczyzna, 50 lat, prowincja Jiangsu. Przez 15 lat cierpiał na reumatoidalne zapalenie stawów. Miał trudności z chodzeniem. W obydwu kolanach odczuwał ból. Kręgosłup był przesadnie wyprostowany. Leczenie nie przynosiło poprawy. Przed dwoma laty rozpoczął naukę yiquan (w połączeniu z leczeniem farmakologicznym). Dziś może normalnie się poruszać.

Wu xx, mężczyzna, 46 lat, pracownik kierownictwa partyjnego w przedsiębiorstwie dystrybucji produktów zbożowych w Wuhan. Cierpiał na raka przewodu pokarmowego. Po operacji odczuwał dolegliwości brzucha, miewał czarny stolec, zawroty głowy, osłabienie. Po chemioterapii odczuwał nudności, wymiotował. Po rozpoczęciu uczestnictwa w zajęciach yiquan zawroty głowy i nudności osłabły, apetyt wzrósł, waga ciała wzrosła. Po pół roku powrócił do normalnej pracy.

Zhang xx, mężczyzna, 36 lat, robotnik fabryki maszyn w Pekinie. Wykryto kamienie żółciowe. Po dwóch miesiącach treningu yiquan w połączeniu z leczeniem farmakologicznym stwierdzono rozpuszczenie kamieni.

Su xx, kobieta, 19 lat, studentka Uniwersytetu Pekińskiego. Gdy uczyła się w szkole średniej jej wzrok uległ znacznemu pogorszeniu. Już po miesiącu ćwiczeń zhan zhuang zauważyła poprawę. Po pół roku poprawa była znacząca.

Yang xx, kobieta, 30 lat. Wykładowczymi szkoły pedagogicznej w Harbinie. Cierpiała na chroniczne zapalenie gardła. Zwykle odczuwała niewygodę w gardle, ból gardła, suchość gardła, kaszel. Ani chińskie, ani zachodnie lekarstwa nie przynosiły wyraźnej poprawy. Po rozpoczęciu ćwiczeń yiquan stwierdziła ustąpienie bółów i suchości w gardle, dzięki dalszemu wytrwałemu treningowi problemy ustąpiły.

CZĘŚĆ II

W drugiej części zawarte zostało podsumowanie efektów szkolenia zhan zhuang przeprowadzonego przez panią Wang Yufang dla oddziału związków zawodowych w Pekinie w 1981 roku. Na podstawie książki „Wang Xiangzhai zhan zhuang gong” pod redakcją Wang Yufang, Pekin 1989.

Wang Yufang demonstruje pozycję lądującego smoka

Tabela 1

Liczba uczestników

W tym

Mężczyzn

Kobiet

Robotników

Pracowników technicznych

Pracowników administracji

Pracowników kierownictwa partyjnego

51

32

19

21

24

1

5

%

62,7%

37,25%

41%

47%

Tabela 2

Schorzenie Liczba osób Przed rozpoczęciem zajęć W trakcie zajęć Po trzech miesiącach zajęć
Opis ćwiczącego Liczba osób Opis ćwiczącego Liczba osób Opis ćwiczącego Liczba osób
Choroby serca

3

Zakłócenia rytmu serca

1

Ból klatki piersiowej

1

Poprawa

1

Drżenie serca

1

Ból klatki piersiowej

1

Poprawa

1

Ból serca

1

Ból klatki piersiowej

1

Ustąpienie bólu

1

Nadciśnienie

9

210/120

2

Ustąpienie zawrotów głowy

2

160/90

2

190/110

5

Obniżenie ciśnienia

3

120/80-90

5

140/90

2

Stan niestabilny

2

Poprawa

2

Bóle krzyża i nóg

13

Bóle krzyża

6

Uczucie bólu Ustąpienie bólu

4

Rwa kulszowa

4

Uczucie puchnięcia i bólu

3

Zmniejszenie objawów, poprawa

3

Zapalenie stawów

3

Uczucie bólu

2

Zmniejszenie objawów, poprawa, ustąpienie bólu

?

Układ nerwowy

8

Apatia, osłabienie

4

Poprawa po 10 dniach

4

Łatwe zasypianie, dobry nastrój

4

Epilepsja, kilka ataków w miesiącu

1

Widoczna poprawa

1

W ciągu 6 miesięcy ćwiczenia atak nastąpił 2 razy

1

Bóle głowy na tle nerwowym

3

Poprawa po dwóch tygodniach

2

Ustąpienie bólów głowy

3

Układ trawienia

15

Zaburzenia trawienia

8

Poprawa po tygodniu

2

Powrót do normalnego stanu

8

Ból żołądka

4

Poprawa po tygodniu

?

Ustąpienie bólów

3

Wrzody

3

Poprawa po 40 dniach

1

Wyraźna poprawa

2

Schorzenia wątroby

3

Ból w rejonie wątroby

3

Nastąpiła reakcja

?

Poprawa, odstawienie lekarstw

3

? – W tabelce nie podano liczby, lub liczba była większa niż we wcześniejszej rubryce.

Tabela 3 – Podsumowanie

Podczas ćwiczenia

Po 3 miesiącach

Odczucie normalnego stanu i poprawy

Zmienne odczucia poprawy i pogorszenia

Wyraźna poprawa

Brak wyraźnej poprawy

29

22

47

4

Proszę pamiętać, że chociaż wiele osób osiągnęło poprawę zdrowia dzięki yiquan, nie jest to magiczne lekarstwo. Jest to metoda, która wymaga wytrwałości i czasu. Z tego co widziałem w Pekinie, bardzo często osoby ćwiczące dla poprawy zdrowia przychodzą do parków wczesnym rankiem i spędzają tam wiele godzin, ćwicząc zhan zhuang, shi li, moca bu, spacerując w przerwach i znów wracając do ćwiczeń.

Andrzej Kalisz

Artykuł został opublikowany po raz pierwszy na stronie Akademii Yiquan około 2005 roku.